ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE

13.10.2020 20:30

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5. 10. 2020 

Přítomni: Kácha, Balíček, Senft,Vavřička, Šimice, Kalčík, Kratochvílová, Jedlička                                                                                                                            DK: Hanzlík 

1. Zahájení 

2. Pošta 

3. Kontrola usnesení 

4. Plán výlovů 

5. Připravenost nářadí a auta 

6. Návrh na svazová vyznamenání 

7. Plán práce a oprav 

8. Kontrola účetnictví 

9. Diskuse 

10. Usnesení 

11. Závěr 

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha . 

2. Pošta: Fa za nákup parmy. 

3. Kontrola usnesení:                                                                                                                                                                                                                      Bod č. 1. členská schůze nesplněno – kvůli kovidu 19 zrušena do odvolání. 

4. Plán výlovů: Navržen hospodářem MO takto: 24.10.2020 rybník Rabí, Sádky 31.10.2020 rybník Rekreační 7.11.2020 rybník Komušín, V. Prácheň Sraz vždy v 7.00 hodin, lovce svolá p. Šimice. 

5. Připravenost auta a nářadí: Na výlovy vše připraveno a auto po technické kontrole taktéž v pořádku a připraveno. 

6. Návrh na svazová vyznamenání: P. Balíček podal návrh na svazová vyznamenání těchto členů: p.Marek Muchna - bronzový odznak, p.Pavel Mareš – stříbrný odznak, p. Zbyněk Šimice - zlatý odznak, p Kácha – zlatý odznak. 

7. Plán práce a oprav: V říjnu se začína čistit odtok rybníku Horní Balatý, po výlovu se bude opravovat protékající sádka č.5. Stále trvá oprava rybníku Malá Prácheň, a jelikož je možnost, na jaře podáváme návrh na dotaci. Do konce roku už by se dotace nestihla vyřídit. 

8. Kontrola účetnictví: Dnes 5. 10. 2020 byla provedena DK kontrola účetnictví u p. Kratochvílové. Zápis z kontroly bude dodán na příští schůzi výboru. 

9. Diskuse: P. Balíček dal návrh na zakoupení nového čerpadla. Dále pak informoval o vysazení parmy na Otavě A5. Vysadilo se celkem na čtyřech místech 3000 kusů. 

10. Usnesení:                                                                                                                                                                                                                            1/Výbor schválil odložení Členské schůze.                                                                                                                                                                                        2/ Výbor stanovil podzimní výlovy: 24.10.2020 jako první rybník Rabí, pak Sádka č. 5 31.10.2020 rybník Rekreační 7.11.2020 jako první rybník Komušín, pak V. Prácheň Sraz vždy v 7.00 hodin , lovce si svolá p. Šimice.                                                                                                                                                          3/ Výbor schválil koupi nového čerpadla.                                                                                                                                                                                          4/ Výbor bere na vědomí zprávu DK o provedené kontrole stavu pokladny. Usnesení jednohlasně schváleno . Příští schůze výboru je stanovena na 9.11.2020 od 18.00 hodin na vagonu MO. Zapsala Anna Kratochvílová