ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 9.1.2024

14.01.2024 15:59

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 9.1.2024

Přítomni: Muchna, Balíček, Senft, Vavřička, Kalčík, Kratochvílová
DK: Čadek, Vondryska

1. Zahájení
2. Pošta
3. Kontrola usnesení
4. Hodnocení vývěsní skříňky
5. Příprava školení nových členů
6. Příprava plánu oprav
7. Školení rybářské stráže
8. Usnesení
9. Závěr

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Muchna.

2. Pošta: Faktura klatovské rybářství – za kapr.

3. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.

4. Kontrola vývěsní skříňky: V současné době hledáme náhradní lokalitu na umístění nové vývěsní skříňky, jelikož nám byla stará stržena vozem a rozbita.

5. Příprava školení nových členů: Jak bylo rozhodnuto již při minulé schůzi, školení proběhne po posledním datu prodeje povolenek 24.2.2024 od 13.00 hodin. V Restauraci u Hlaváčů.

6. Příprava plánu oprav: Trvá oprava M. Práchně, dále se bude opravovat u vagonu MO bouda se kterou se počítá na V. Prácheň.

7. Školení rybářské stráže: Proběhne 20.1.2024 v Restauraci u Hlaváčků, od 13.00 hodin.

8. Usnesení: 1/Výbor schválil datum školení rybářské stráže. Proběhne 20.1.2024 v Restauraci u Hlaváčků, od 13.00 hodin.

9. Závěr: Schůzi zakončil p. Muchna.

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

Zapsala Anna Kratochvílová