ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 9.1.2023

12.01.2023 20:35

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 9.1.2023

Přítomni:Vavřička, Balíček, Muchna, Šimice, Kalčík, Kratochvílová, Jedlička,
DK: Havlová, Čadek, Vondryska

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Pošta
4. Hodnocení vývěsní skříňky

5. Příprava školení nových členů
6. Příprava plánu oprav
7. Zlatá udice a jarní závody
8. Usnesení
9. Závěr

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Muchna.
2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.
3. Pošta: Došlá faktura pojistné sklad na rok 2023, město HD – dohoda o ukončení nájemní smlouvy a územní rozhodnutí, městský soud Praha – hotová registrace nového předsedy.
4. Hodnocení vývěsní skříňky: Vývěsní skříňka je vedena řádně, a vždy včas aktualizována.
5. Příprava školení nových členů: Ke dni 9.1.2023 nejsou žádné nové přihlášky.
6. Příprava plánu oprav: Zatím stále čekáme na projekt a stavební povolení k opravě Malé Práchně. Ostatní plán práce se přesouvá na další měsíc – nepřítomnost hospodáře.
7. Jarní závody a Zlatá udice: Byl navržen datum konání – 29.4. 2023 na rybníce Rekreačním, plakátek vyvěšen ve výkladní skřínce, na facebookových a webových stránkách. Další podrobnosti se doladí při březnové schůzi výboru.
Kroužek v HD navštěvuje 11 dětí, a kroužek ve Střelských Hošticích také 11 dětí.
Navrženo startovné 300,- Kč dospělí, 100,- Kč děti, a děti navštěvující kroužek mají účast na Zlaté udici zdarma.
8. Usnesení: 1/ Výbor bere na vědomí hodnocení vývěsní skříňky.
2/ Výbor odsouhlasil navržený datum Jarních závodů a Zlaté udice 29.4.2023,
a odsouhlasil startovné 300,- Kč dospělí, 100,- děti, 0,-Kč pro děti navštěvující kroužek mladých rybářů. Ceny budou zajištěny.

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

9. Závěr: Schůzi zakončil p. Muchna.
Zapsala Anna Kratochvílová.