ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 8.4.2024

10.04.2024 20:33

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 8.4.2024


Přítomni: Muchna, Balíček, Vavřička, Kratochvílová, Šimice
DK: Havlová

 


1.Zahájení
2. Pošta
3. Kontrola usnesení
4. Hodnocení Členské schůze
5. Kontrola nájemních smluv
6. Kroužek mladých rybářů
7. Diskuse
8. Usnesení
9.Závěr


1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil p. Muchna.

2. Pošta: MěÚ Horažďovice – šetření o škodě vydry, faktura ČEZ.

3. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.

4. Hodnocení Členské: Celkem se zúčastnilo 22 členů MO, což je malý nárůst od loňské Čl. schůze.

5. Kontrola nájemních smluv: Z důvodu nepřítomnosti hospodáře se přesouvá na květnovou schůzi výboru.

6. Kroužek mladých rybářů: Celkem 7 dětí v kroužku. Tento měsíc si udělaly závěrečné zkoušky. 23. 5. 2024 si kroužek zachytá na Rekreačním rybníku.

7. Diskuse: P. Vavřička – měl připomínku, že někteří baštýři na rybnících strašně málo krmí. P. Kratochvílová – mělo by se dotáhnout umístění a koupě nové vývěsní skříňky. Dále jsme se domlouvali o sehnání vápence na dezinfekci rybníků.

8. Usnesení:

1/ Výbor schválil možnost kroužku mladých rybářů zachytat si na rybníku Rekreačním.
2/ Výbor schválil zapůjčení pípy p. Kratochvílové.

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

Příští schůze výboru předběžně 6.5.2024 na vagonu MO. Termín ještě upřesní p. Balíček SMS.

Zapsala Anna Kratochvílová