ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7.9.2020

09.09.2020 21:45

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7.9.2020

Přítomni: Kácha, Vavřička, Kalčík, Balíček, Jedlička, Šimice, Senft, Kratochvílová DK: Hanzlík

1. Zahájení

2. Pošta

3. Kontrola usnesení

4. Členská schůze

5. Přihlášky za členy

6. Diskuse

7. Územní konference

8. Usnesení

9. Závěr

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda organizace p. Kácha.

 

2. Pošta: Č.J. 2-13 Žádost k odběru vody na povodí Faktura za diplomy Fa za pronájem vodní plochy Z Povodí- vyjádření o odběru vody Žádost o prodloužení lhůty na škrobáreské rybníky Oznámení o zahájení řízení SPÚ – provádíme TBD Prodloužení lhůty k odstranění vad k žádosti o nakládání s vodami Územní rorhodnutí o umístění stavby jezu Mrskoš Územní rozhodnutí Fa za pronájem vodní plochy.

 

Zadržené povolenky Pozvánka na územní konferenci Zadržená povolenka

 

3. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno.

 

4. Příprava Členské schůze: Byl stanoven nový datum Členské schůze na čtvrtek 15.10.2020.

Konat se bude v KD Horažďovice od 18.00 hodin.

 

5. Došlé přihlášky za nové členy. Jaroslava Lazarovová, Staré Město pod Landštejnem č.p. 49, a Monika Havlová, Horažďovice č.p.864.

 

6. Diskuse: P. Vavřička informoval o zajištění brigádníka na vyčištění odtoku rybníka Biologického, P. Jedlička informoval výbor, že rybářský kroužek začíná 8.10.2020.

 

7. Delegát na územní monferenci : Byl delegován p. Václav Senft.

 

8. Usnesení:

1/ Výbor stanovil datum Členské schůze na čtvrtek 15.10.2020, od 18.00 hod. V KD Horažďovice.

 

2/ Výbor schvaluje za nové členy MO p. Jaroslavu Lazarovovou, Staré Město pod Landštejnem 49, a p. Moniku Havlovou, Horažďovice 864.

 

3/Výbor bere na vědomí DK – projednání 3 členů pro přestupky proti rybářství (příloha u záp.)Usnesení jednohlasně schváleno. Příští schůze výboru se koná 5.10.2020 od 18.00 hodin na vagoně MO. Zapsala Anna Kratochvílová