ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7. 6. 2016

13.06.2016 19:52

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7. 6. 2016

 

 

Přítomni: Kácha, Novák, Kratochvílová, Balíček, Štěrba, Tesař, Senft, Kalčík, DK: Hanzlík

 

1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Pošta 4. Plán zarybnění 5. Kontrola kroniky 6. Stav účtu a plnění rozpočtu 7. Plnění členských vinností 8. Průběžné plnění oprava a údržby 9. Hodnocení kroužku mladých rybářů 10. Diskuse 11. Usnesení 12. Závěr

 

 

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.

2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.

3. Pošta: Č. j. 9 – 13

4. Plán zarybnění: Přednesl hospodář MO p. Senft viz příloha č. 1.

5. Kontrola kroniky: Ke kontrole předložila Anna Kratochvílová. Kronika vedena řádně a pravidelně.

6. Stav účtu a plnění rozpočtu: Přečetl ekonom MO p. Štěrba. K 31. 5. 2016 celkové příjmy – 529308,21 Kč celkové výdaje - 419307,07 Kč přebytek – + 110 000, Kč Rozpočet se tedy vyvíjí podle předpokladu, stav účtu 243362,20 Kč.

7. Plnění členských povinností: Přečetl p. Tesař. Celkem bylo odpracováno 118 brigádnických hodin, a splnilo 10 členů. 8. Průběžné plnění oprav a údžby: V plánu oprava rybníku Biologického. (Plánuje se v září 2016).

9. Hodnocení kroužku mladých rybářů: Z důvodu nepřítomnosti p. Jedličky se přesouvá na příští schůzi výboru.

10. Diskuse: P. Kácha – Všem, kteří se podíleli na rybářských závodech a Zlaté udici poděkoval za účast. Vše proběhlo v pořádku, byla dobrá účast a všem se moc líbilo. Dále pak informoval, že se zúčastnil Územní konference. Od příštího roku je míra Lipana 40 cm, Za hlavu (odstřel kormorána) stále platí 250,- Kč ks. Dětského dne se zúčastní p. Tauchen a p. Moučka. P. Novák – Podal návrh, zda by si zase mohl nabít kredit ve výši 2000,-Kč. P. Vavřička – Připomněl, že je nutné koupit nový křovinořez. P. Vavřička – jeden z účastníků rybářských závodů mněl připomínku ke krátké přestávce. (Dohodli jsme se, že přidáme půl hodiny). P. Balíček – Měl připomínku k baštýřům na rybníku Mokrá. Měli by alespoň 2x týdně obejít rybník, a případně padlé ryby vylovit z vody, aby se předešlo nepříjemnostem . Poté sdělil, že se musí vyřešit nakládání a rozvoz obilí. Dělá to převážně sám, a to už odmítá. Musí se na tuto činnost sehnat brigádníci.

11. Usnesení: 1/ Výbor schvaluje nabití kreditu částkou 2000,- Kč p. Novákovi. 2/ Výbor schválil koupi křovinořezu. Uvolněná částka na nákup cca 8000,- Kč. Zajistí p. Balíček a p. Vavřička. 3/ Výbor schválil návrh p. Kácha na zaplacení brigádnických hodin 120,- Kč /hod. Jedná se o náklad a rozvoz obilí, a jiné těžké manuální práce. 4/ Výbor schvaluje termín podzimních závodů – II. Horažďovický pohár na 24. 9. 2016.

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

12. Závěr: Schůzi zakončil p. Kácha. Příští schůze výboru se koná 6. Září na sádkách MO od 18.00 hodin.

Zapsala Anna Kratochvílová.