ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7.5.2018

13.05.2018 17:35

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7.5.2018

 

 

 

1.Zahájení
2. Pošta
3. Kontrola usnesení
4. Jarní osazení chovných rybníků a revíru
5. Stav vody a krmení na chovných rybníčkách
6. Kroužek mladých rybářů - informace
7. Plán práce, brigád na červen
8. Diskuse
9.Usnesení
10. Závěr

 

 

 1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil p. Kácha.
   
 2. Pošta: Pozvánka na územní konferenci, Státní pozemkový úřad, FÚ – faktura .
   
 3. Kontrola usnesení: Trvá bod č.4, 5, z minulé schůze výboru.
   
 4. Přesouvá se na příští schůzi výboru.
 5. Přesouvá se na příští schůzi výboru.
 6. Přesouvá se na příští schůzi výboru.
 7. Přesouvá se na příští schůzi výboru.
   
 8. Diskuse: P. Vavřička – připomněl, že je potřeba dovézt obilí. Dále pak informoval , že na Rekreačním rybníku uhynulo 400 ks ryb, a na Biologickém rybníku 200 ks ryb.
   P. Kratochvílová – Mělo by se opravit čerpadlo ze sádek.
  P. Balíček – je nutnost upravit pod rybníkem Dolní Balatý příjezd pro auto. (Opět v rozbahněném podloží zapadlo. )
  P. Šimice – Musí se nakoupit vápenec .
 9. Usnesení: 1/Výbor odsouhlasil  příští schůzi výboru přesunout na 11.6.2018.
  Usnesní bylo jednohlasně schváleno.
 10. Závěr: Schůzi výboru zakončil p. Kácha.
   

Příští schůze výboru se koná 11.6.2018 na vagoně MO ČRS, od 18.00 hodin.


                                                Zapsala : Anna Kratochvílová.