ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7. 5. 2013

25.05.2013 21:16

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7. 5. 2013

 

Přítomni: Kácha, Hobl, Šimice, Balíček, Štěrba, Kratochvílová, Jedlička DK: Černý, Převrátil, Hanzlík

 

1. Zahájení

2. Pošta

3. Kontrola usnesení

4. Jarní osazení chovných rybníků a revíru

5. Stav vody a krmení chovných rybníků

6. Kroužek mladých rybářů

7. Plán práce a oprav a brigád

8. Kontrola nájemních smluv

9. Stanovení funkcí ve výboru

10. Stanovení podmínek rybolovu na rybníku rekreačním

11. Závody

12. Usnesení

13. Závěr

 

 

1. Schůzi zahájil předseda MO p. Kácha.

2. Pošta: Předseda MO p. Kácha podal na městský úřad v Horažďovicích žádost o příspěvek na Zlatou udici. Okresní státní zastupitelství Klatovy – podání žaloby – zločin krádeže.

3. Kontrola usnesení: Usnesení splněno ve všech bodech.

4. Jarní osazení chovných rybníků a revíru: Převádí se na příští schůzi výboru.

5. Stav vody a krmení na chovných rybníkách: P. Jedlička informoval, že je obilí všade zavezeno. Stav vody dobrý.

6. Kroužek mladých rybářů má zájem před soutěží Zlatá udice trénovat na rybníku rekreačním.

7. Plán prací, oprav a brigád: Převádí na příští schůzi výboru.

8. Kontrola nájemních smluv: Převádí se také na příští schůzi výboru.

9. Stanovení funkcí výboru: Návrh Předseda – p. Kácha Místopředseda - p. Hobl Evidence – p. Tesař Doprava – p. Balíček Zástupce hospodáře, výchova mládeže – p. Jedlička Jednatel – p. Novák Hospodář – p. Senft Zástupce hospodáře – p. Kalčík

Pokladník – p. Šimice Ekonom – p. Štěrba Zapisovatelka, kronikářka – p. Kratochvílová

DK: p. Hanzlík, p. Převrátil, p. Černý.

10. Předseda MO p. Kácha navrhnul podmínky rybolovu na rybníku Rekreačním.

11. Závody se uskuteční 18. 5. 2013 na rybníku Rekreačním. Presentace dospělí - 6.00 – 7.00 hod. Presentace mládež - 7.00 – 8.00 hod. Krmení – 7.15 – 7.30 hod. Doba chytání děti – 8.30 – 11.00 hod. První kolo dospělí – 7. 30 – 10.00 hod. Přestávka – 10.00 – 10.30 hod. Druhé kolo dospělí – 10.30 – 12.30 hod. Vyhlášení výsledků – 13.00 hod. Občerstvení zajištěno MO.

12. Usnesení: 1. Výbor zamítl trénink kroužku mladých rybářů na rybníce Rekreační. 2. Výbor jednohlasně schválil návrh rozdělení funkcí výboru: Předseda – p. Kácha Místopředseda - p. Hobl Evidence – p. Tesař Doprava – p. Balíček Zástupce hospodáře, výchova mládeže – p. Jedlička Jednatel – p. Novák Hospodář – p. Senft Zástupce hospodáře – p. Kalčík Pokladník – p. Šimice Ekonom – p. Štěrba Zapisovatelka, kronikářka – p. Kratochvílová

DK: p. Hanzlík, p. Převrátil, p. Černý. 3. Výbor odsouhlasil podmínky rybolovu na rybníku Rekreačním. Povolenky na rybník Rekreační bude vydávat p. Tesař vždy o víkendu. 4. Výbor schvaluje dokončení výroby prkének do stavidel. Zajistí p. Hobl.

5. Za přítomnosti členů výboru a členů DK proběhlo předání funkce pokladníka. P. Černý tuto funkci předal p. Šimicemu .

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

13. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha. Zapsala Anna Kratochvílová.