ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7. 4. 2015

16.04.2015 20:01

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7. 4. 2015

 

Přítomni: Novák, Kácha, Vavřička, Kalčík, Balíček, Šimice, Senft, Kratochvílová.
           DK: Hanzlík, Tauchen.

 

1. Zahájení
2. Pošta
3. Hodnocení členské schůze
4. Kontrola nájemních smluv
5. Kroužek mladých rybářů
6. Rybářské závody
7. Brigády na květen
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

 

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.

2. Pošta: Č. J. 13 – 16

3. Hodnocení členské schůze: Ohodnotil p. Vavřička.
    Opět nízká účast členů MO. Celkový počet zúčastněných členů 39.  Jinak schůze proběhla v
     naprostém pořádku.

4. Nájemní smlouvy: přesouvají se na příští týden.

5. Zpráva kroužku mladých rybářů: Současný stav -   10 členů. Kroužek mladých rybářů se zúčastní soutěže o Zlatou udici dne 25. 4. 2015. Jiné informace nedodány z důvodu nepřítomnosti p. Jedličky.

6. Rybářské závody: Rybářské závody a Zlatá udice se konají 25. 4. 2015, na rybníku Rekreačním. Závody zajistí členové výboru. Sraz zúčastněných v 6.oo.hodin.
Zúčastní se- Kácha, Senft, Novák, Vavřička, Balíček, Štěrba, Šimice, Kratochvílová, Tesař.
                                                  - Startovné je stanoveno na 250,- Kč a zahrnuje občerstvení.
                                                  - Začátek registrace v 6.30 hodin.
                                                   - Propozice závodů budou vyvěšeny před registrací.

7. Brigády na květen: Hospodář p. Senft informoval, že na květen nejsou vyhlášeny žádné brigády.

8. Diskuse: P. Novák – zda si může dobýt telefon kreditem v částce 2000,-Kč.
                    P. Kratochvílová - tlumočila návrh zda výbor schválí příspěvek 1000,-Kč na brodící 
                    kalhoty pro členy MO, kteří je mají již nefunkční.
                    P. Vavřička – měl dotaz, co se bude nasazovat na rybníčky na Svaté Anně.
                     - Reagoval p. Senft – že tam bude nasazena Štika a Pstruh.

9. Usnesení: 1/ Výbor schvaluje p. Novákovi dobytí kreditu částkou 2000,- Kč.
                       2/ Výbor schvaluje příspěvek 1000,- Kč na nové brodící kalhoty.
                          Je to vždy na jedny kalhoty na 5 let. Koupě brodících kalhot se domluví na
                          příští schůzi výboru, aby vše bylo vyřešeno do podzimních výlovů.
                        3/ Příští schůze výboru se koná 5. 5. 2015 na sádkách MO, od 18.oo hodin.

10. Zakončení: Schůzi zakončil p. Kácha.
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

 

                                                                           Zapsala Anna Kratochvílová.