ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7.3.2012

09.03.2012 20:32

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE  7.3.2012

 

Přítomni : Kácha, Hobl, Novák, Augustín, Balíček, Kratochvílová, Jedlička,
                   Maršálek   - DK
Prezenční listina -  viz. příloha č.1.

 

Program : 1. Zahájení
                   2. Pošta
                   3. Kontrola usnesení
                   4. Stav školení nových členů
                   5. Připravenost skladu ( obilí , technika)
                   6. Brigády a práce na duben
                   7. Předběžný návrh osazení chov. rybníků , nákup násady
                   8. Jarní výlovy
                   9. Členská schůze
                 10. Diskuse
                 11. Usnesení
                 12. Závěr

 1. Schůzi zahájil předseda MO p. Kácha.
 2. Pošta Č.j. 14 -  19
  P. Novák poslal na MěÚ  zprávu o prořezu náletových křovin na Rekreačním  a Biologickém  rybníku.
  Fa z MěÚ za pronájem rybníků.
  Vyúčtování a předpis záloh za elektřinu.
  Revitalizace rybníčků.
 3. Kontrola usnesení: Trvá bod č.2
 4. 25.2.2012 se uskutečnilo  školení nových členů MO ČRS Horažďovice. Školení proběhlo v pořádku.  
 5. P. Jedlička informoval výbor o vysíření pytlů na obilí, zdělil, že technika je připravena a v pořádku. Zároveň byl pověřen kontrolou stavu obilí na rybníkách. Stav obilí ve skladu je v současné době 80 q.
 6. P. Karel Sieber požádal o zaplacení brigádníků , které potřebuje na opravu rybníků Komšín a Dolní Balatý. Viz. usnesení.
 7. P. Augustín podal předběžný návrh na osazení chovných rybníků. Viz – příloha č.2.
 8. Byly stanoveny termíny na jarní výlov rybníků Mokrá, M. Prácheň , Sádky. Viz – usnesení. 
 9. Předseda MO p. Kácha předložil program členské schůze.
 10. Diskuse:
  P. Augustín upozornil na nepořádek po výřezu dřevin za vagónem. Měl by ho odstranit ten, kdo ho dělal.
  P. Novák – příští schůze bude ještě v restauraci na Růžku viz. - usnesení.

P. Novák upozornil p. Hobla na domluvu kvůli tarasu na Neprochovech.
P. Hobl se dotazoval p. Augustína na to, čím bude osazená Sv.Anna (Štikou).
P. Hobl také navrhnul, odlov Bojanovského potoka – domluví se na dubnové schůzi výboru.
P. Jedlička požádal o povolení chytání ryb na rybníku Rekreačním, pro letní dětský tábor Plácek. Viz. – usnesení.
P. Kácha  sdělil, že bude trvat na tom, aby byl Rekreační rybník zachován stále jako sportovní.
Dále p. Kácha sdělil, že likvidace vagónu na rybníku Pustým proběhla v pořádku, vše je odvezeno a fakturace za šrot proběhne v příštím týdnu. Peníze budou zaslány na účet.

      11. Usnesení:
            1. P. Maršálek zajistí prezentační listinu na členskou schůzi. Dále také zjistí do  
              členské schůze odkud pořídit kámen a zajistí zedníky na opravu tarasu na rybníku
              Neprochovy.
            2.  Výbor schválil program členské schůze, předložený p. Káchou.  
            3. Výbor stanovil datum jarních výlovů. Rybník Mokrá se bude lovit v sobotu
              31.3.2012. Rybník M. Prácheň a Sádky 7.4.2012. Sraz vždy v 7.oo hodin.  Zároveň
              výbor schválil p. Augustína vedoucího lovu a v případě jeho nepřítomnosti
              zástupce p. Nováka.  P. Jedlička zajistí lovce. Osádka auta bude řidič a člen DK.
            4.  Výbor stanovil deputát za výlovy a to takto - při výlovu 1 ks kapra do 2,5 kg,
               a při vánočním odběru na 1 ks kapra do 2,2 kg na osobu.
             5.  Výbor stanovil termín rybářských závodů. Budou se konat 8.5.2012
               P. Jedlička domluví s p. Pollakem“ Zlatou udici. “
             6.  Výbor odsouhlasil letnímu dětskému táboru Plácek rybolov na Rekreačním
               rybníku v době 23.7 2012 – 27.7.2012. Mohou si 4 ks ponechat. Ostatní úlovky
               budou pouštět.
            7. Výbor schválil odměnu 3 ks kapra p. Balíčkovi za dodaný materiál na Neprochovy.
            8.  Příští schůze výboru proběhne 3.4.2012 ještě v restauraci na Růžku.

12. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.

                                       

                                             Zapsala:  Anna Kratochvílová.

 

Předběžný návrh osazení chovných rybníků na rok 2012


Z MOKRÉ

Rábí …………………1200 ks K2
V. Prácheň………… 800 ks a zbytek zpátky
Rekreační …………. 200 ks K2 a zbytek se dodá z Mokré

Z MALÉ PRÁCHNĚ

H. Balatý …………. 700 ks
Komšín ……………. 200 ks
Neprochovy ……… 1000 ks Amur

ZE SÁDKY Č.4.

D. Balatý ………….. lín, kapr, cejn
Žebrák ……………… zbytek z Mokré, a M. Práchně a dokoupí se

 

NÁKUP :

Amur ……… 1000 ks
Kapr K2…… 2500 ks