ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7.2.2017

12.03.2017 19:55

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7.2.2017
Přítomni: Kácha, Novák, Štěrba, Tesař, Vavřička, Senft, Kratochvílová DK: Hanzlík
1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Pošta 4. Splnění rozpočtu 2016 a projednání rozpočtu 2017 5. Plán oprav a údržby 6. Zpráva DK 7. Příprava rybářské stráže 8. Plán osazení chovných rybníků 9. Členská schůze 10. Diskuse 11. Usnesení 12. Závěr
1. Zahájení: Schůzi zahájil p. Kácha.
2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.
3. Pošta: Č. j. 1 – 4 došlá povolenka a přihlášky za nové členy MO. P. Nováček Miloslav, Dražejov 318, p. Havlena Jaroslav, Strakonice 204, p. Průcha Jakub, Horažďovice 750, p. Čadek František Horažďovice.
4. Splnění rozpočtu 2016 a projednání rozpočtu na rok 2017: S Plněním a plánem seznámil výbor p. Štěrba.
5. Plán oprav a údržby: Přesouvá se na březnovou schůzi výboru.
6. Zpráva DK: DK provedla kontrolu pokladny u p. Šimiceho, a kontrolu účetnictví u p. Štěrby. U obou vše řádně vedeno a vše souhlasí.
7. Příprava rybářské stráže: P. Novák informoval výbor, že školení rybářské stráže proběhne dne 18. 2. 2017 na sádkách MO.
8. Plán osazení chovných rybníků: Přesouvá se na březnovou schůzi.
9. ČLENSKÁ SCHŮZE: Členské schůze se koná 24. 3. 2017 od 18.oo hodin v Kulturním domě Horažďovice.
10. Diskuse: P. Hanzlík- ptal se, zda platí opět zákaz brodění na trdlišti Lipana a jestli souhlasí data, co jsou uvedena na cedulích. Vše je udáno v rybářském řádu. P. Vavřička – Informoval, že vagon MO je z 95% opraven, a zda výbor odsouhlasí nákup lina. P. Štěrba informoval výbor, že máme už nový křovinořez, dále pak předložil protokol o provedení inventury. Informoval také, že zatím máme dostatek obilí. P. Senft – poděkoval za práci bývalému baštýři na Sv. Anně p. Vavřičkovi.
11. Usnesení: 1/ Výbor schválil za nové členy MO p. Nováčka Miloslava, Dražejov 318, Havlenu Jaroslava, Strakonice 204, Průchu Jakuba, Horažďovice 750, a Čadka Františka, Horažďovice. 2/ Výbor bere na vědomí splnění rozpočtu 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017. 3 /Výbor bere na vědomí zprávu DK. 4/ Výbor stanovil datum Členské schůze na pátek 24. 3. 2017. Koná se v KD v Horažďovicích, od 18.oo hodin. 5/ Výbor schvaluje částku do 10000,-Kč na nákup lina.(Oprava vagonu)
6/Výbor schválil za odpracované brigádnické hodiny povolenku zdarma p. Jiřímu Fotrovi. Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Příští schůze výboru se koná 7. 3. 2017 v Restauraci u Hlaváčků od 18.oo hodin.
12. Závěr: Schůzi zakončil p. Kácha.
Zapsala: Anna Kratochvílová