ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7.2.2012

27.02.2012 08:30

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7.2.2012

 

Přítomni : Kácha, Černý, Balíček, Hobl, Novák, Štěrba, Augustín, Kratochvílová – výbor
                   Blažek, Procházka – DK

Prezentační listina – viz. příloha č.1.

 

Program : 1. Zahájení
                   2. Pošta
                   3. Kontrola usnesení
                   4. Zpráva o hospodaření v roce 2011
                   5. Plán prací a oprav
                   6. Zpráva dozorčí komise
                   7. Příprava rybářské stráže
                   8. Diskuse
                   9. Usnesení
                 10. Závěr

 

 1. Zahájení : Schůzi zahájil místopředseda MO p. Hobl.

 

 1. Pošta : Č.j. 4 – 13
              Přihlášky nových členů MO ČRS  - Hosnedl Luboš, Pačejov
                                                                        - Mašek Karel , Stř. Hoštice
                                                                        - Prokopius Václav , Svéradice
                                                                        - Míšek Emanuel , Chanovice
             Byly doručeny  celosvazové povolenky.
             Oznámení opravy regulace Otavy.
             Faktura od p. Košána z Volenic.

 

 

 1. Kontrola usnesení : Trvá bod č. 1, 2, 4.

 

 1. Zpráva o hospodaření na rok 2011 : P.Štěrba seznámil výbor se zprávou o   hos-
                                                                  podaření za rok 2011 a návrhem rozpočtu na rok
                                                                  2012.

 

 1. Plán prací a oprav :  Hospodář MO p. Augustín předložil výboru plán prací a oprav
                                        na rok 2012. Viz příloha č.2.

 

 1. Zpráva dozorčí komise : P. Procházka sdělil výboru, že zpráva DK zatím není úplná.
                                             Na březnové schůzi výboru DK seznámí výbor se zjištěnými   nedostatky  a umožní jejich projednání a připomínkování výborem MO.
                                            

 

 1. Příprava rybářské stráže : Přesouvá se na březnovou schůzi výboru.

 

 1. Diskuse: P. Augustín připomněl, že by se měla co nejdříve udělat registrace na rybník
                  Rekreační. Dále pak -  zajistit rozbor vzorku bahna z rybníka Neprochovy,.
                  P. Augustín dále podal návrh, že by se mělo změnit zarybnění candáta
                  na bílou rybu. Také navrhnul přeložení březnové schůze místo úterý na
                  středu.Viz. usnesení.
                  P. Novák navrhnul zjistit možnost hájení ryb po vysazení
                  na Kozlovské tůni. Dále pak poznamenal, že by měla být sepsána dohoda o    hmotné zodpovědnosti s osobou, která se stará o provoz a údržbu křovinořezu /p. Petřík/.

                  P. Kácha  navrhl odsouhlasit 10 hod. brigád na rybníku Pustý.(Oddřevnění       vagónu).
                  Zároveň objednal odvoz železa kovošrotem, v ceně 5,-Kč za 1 kg.
                  P. Kácha seznámil výbor s rekonstrukcí jezu Mrskoš ř.km 72,285.
                  P. Hobl připomněl, že by se při prodeji povolenek neměly řešit věci , které
                  se mají řešit pouze na schůzi výboru.
                  P. Hobl vyrozuměl výbor, že p. Vavřička má zájem dělat baštýře na Sv. Anně.  
                  Více viz. usnesení.  
                  P. Černý informoval výbor, že při návštěvě p. Smitky se dotyčný dotazoval,
                  zda si může , vzhledem ke zdravotnímu stavu, vyměnit celosvazovou povo-
                  lenku, (kterou dostal jako odměnu), za povolenku
                  na rybník Rekreační.

 

 1. Usnesení: 1. Výbor bere na vědomí schválení nových členů MO ČRS.
                         P. Hosnedl Luboš – Pačejov, p. Mašek Karel – Stř. Hoštice,
                         p. Prokopius Václav – Svéradice, p. Míšek Emanuel – Chanovice
                         Vyrozumí p. Tesař.
                    2. V březnové schůzi výboru se stanoví termín školení rybářské stráže,
                         a zároveň podmínky výboru rybářské stráže.
                    3. P. Kácha a p. Novák zjistí možnosti registrace stavby přivaděče na
                         rybník Rekreační.
                    4. Výbor schválil návrh p. Augustína na přesunutí příští schůze výboru.
                         Ta se bude konat místo úterý, ve středu 7.3.2012.
                    5. P. Augustín zjistí na KÚ dobu hájení rybolovu po vysazení . Také zajistí
                         změnu zarybnění candáta na bílou rybu.
                    6. Výbor bere na vědomí, že p. Taranta Štefan má splněno 10 brigádnických
                          hodin na oddřevnění vagónu na rybníku Pustým.
                     7. Výbor schvaluje p. Vavřičku jako nového baštýře na rybníku Sv. Anna.
                         Předání proběhne za přítomnosti hospodáře MO p. Augustína,
                         p. Procházky, a p. Vavřičky.
                    8. Výbor bere na vědomí zprávu o hospodaření 2011 a projednal návrh
                         rozpočtu na rok 2012, které předložil p. Štěrba.

 

 1. Závěr : Schůzi zakončil  místopředseda MO p. Hobl.

 


                                                                  Zapsala: Anna Kratochvílová.