ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7.11.2023

20.11.2023 19:51

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7.11.2023

Přítomni: Muchna, Balíček, Vavřička, Kratochvílová, Senft
DK: Havlová, Čadek

1. Zahájení
2. Pošta
3. Kontrola usnesení
4. Hodnocení výlovů
5. Hodnocení baštýřů
6. Noví členové
7. Dolovná
8. Výdej ryb na deputáty
9. Usnesení
10. Závěr


1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Marek Muchna.

2. Pošta: Faktura pojišťovna – povinné ručení na V3S.

3. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno až na poslední bod . (Proběhne během prosince).

4. Hodnocení výlovů: Hospodář MO ČRS p. Senft ohodnotil podzimní výlovy jako velice zdařilé, baštýři měli vše dokonale připravené, slovily se pěkné velké ryby, a vše proběhlo v naprostém pořádku.

5. Hodnocení baštýřů: Návrhy na odměny baštýřům se přesouvají na prosincovou schůzi výboru.

6. Nový členové: Byly přijaty dvě přihlášky za nové členy MO.
P. Milena Malá, Horažďovice č.p. 767, a p. Jaromír Kořínek, Březová č.p. 3.

7. Dolovná: B
yl navržen datum dolovné na pátek 24.11.2023 . Dolovná se bude konat opěn na vagonu MO, od 16.00 hodin. Občerstvení zajistí p. Kratochvílová a p. Balíček.

8. Výdej ryb na deputáty: Byl navržen datum na pátek 22.12.2023 od 10.00 – 11.00 hodin u skladu MO. Zučastnění se dostaví v 8.30 hodin.

9. Usnesení: 

1/ Výbor odsouhlasil datum dolovné. Bude se konat v pátek 24.11. 2023 od 16.00 hodin na vagonu MO. Občerstvení zajití p. Kratochvílová a p. Balíček.
2/ Výbor schválil za nové členy MO p. Milenu Malou Horažďovice 767,a p. Jaromíra Kořínka, Březová 3.
3/ Výbor odsouhlasil datum na výdeje ryb na deputáty. Bude se konat v pátek 22.12.2023 od 10.00 – 11.00 hodin u skladu MO. Zůčastnění se dotaví ke skladu v 8.30 hodin.

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

Příští schůze výbou se koná 4.12.2023 od 18.00 hodin v Restauraci u Hlaváčků.

10. Závěr: Schůzi výboru zakončil p. Muchna.

Zapsala Anna Kratochvílová.