ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7.11.2017

13.11.2017 18:36

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7.11.2017

 

 

 

Přítomni: Kácha, Kratochvílová, Tesař, Vavřička, Balíček, Štěrba, Senft,
        DK: Hanzlík

 

 

1.Zahájení
2. Pošta
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva o zarybnění revíru
5. Hodnocení výlovů
6. Plán údržby a oprav
7. Splnění brig. povinností
8. Plán činnosti výboru na rok 2018
9. Zpráva o počtu mladých rybářů
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr

 

 1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.
   
 2. Pošta : Nepřítomen jednatel p. Novák
   
 3. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno.
   
 4. Zpráva o zarybnění revíru: Zprávu přednesl hospodář MO p. Senft.
  Dle plánu bylo nasazeno -   kapr 37q – 2490 ks, bílá ryba 80 kg -800 ks, štika velká- 10kg, štika rychlená 2500 ks, Š1 – 654 ks, cadát 40 kg, lín – 80 kg.
  Lipan  - 1000 ks a ještě 10000 ks rozkrmeného plůdku potočáka(na pstruhový revír).
   
 5. Hodnocení výlovů: Rabí  vysazeno 1000 ks sloveno 950 ks, Balatý horní vysazeno 400 ks, sloveno 650 ks , Velká prácheň vysazeno 500 ks, sloveno pouze 90 ks, Malá prácheň 200 ks, sloveno 115 ks( velký přírůstek), Biologický rybník sloveno- kapr 2000 ks,+ 200 zůstalo, amur 196 ks, tolstolobik 80 ks, candát 47 ks, dále pak lín, bílá ryba..
   
 6.  Plán údržby a oprav : Koncem října byl konečně opraven odtok z Biologického rybníka. Dále se plánuje oprava rybníku Malá prácheň( oprava potrubí), dále pak pořád protáká rybník Komušín.

   
 7. Splnění brig. povinností: Informaval p. Tesař, 105 hodin odpracovalo 9 členů. 
   
 8. Plán činnosti výboru na rok 2018: Plán předložil a všem předal p. Kácha.

   
 9. Zpráva o počtu mladých rybářů: Přesouvá se na další schůzi výboru – nepřítomnost p. Jedličky.
   
 10.  Diskuse: P. Štěrba- má nabídku na koupi kapra, p. Kratochvílová – dolovná se koná 25.11.2017 od 15.oo hodin na vagónu MO, občerstvení zajištěno. P. Vavřička se ptal jestli se bude Dolní Balatý lovit ještě letos nebo až na jaře, p.Kácha informoval o nákupu násady kapra.
   
 11. Usnesení: 1/ Výbor schvaluje za nového člena p. Sedláčka Romana, Klášter
                        č.p. 53
                   2/ Výbor schválil plán činnosti na rok 2018.
  Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

  Příští schůze výboru se koná 5.12.2017 od 18.oo hodin v Restauraci u Hlaváčků.

                                        Zapsala: Anna Kratochvílová.