ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 6. 9. 2016

12.11.2016 20:43

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 6. 9. 2016

 

Přítomni: Novák, Šimice, Štěrba, Tesař, Kratochvílová, Balíček, Vavřička, Senft, Kalčík, Jedlička,
DK: Hanzlík

 

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Pošta
4. Plán výlovů a osazení revíru
5. Připravenost nářadí
6. Připravenost auta
7. Zpráva o stavu financí a pokladny
8. Závody – II Horažďovický pohár
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

 

1. Schůzi výboru zahájil místopředseda MO p. Vavřička.

2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.

3. Pošta: Č. j. 14 – 17

4. Plán výlovů a osazení revíru: 1/ Balatý dolní, Balatý horní, Komušín
                                                        2/ Rabí, Velká prácheň, (dle potřeby Mokrá)
                                                        3/ Rekreační
Data výlovů budou stanovena na říjnové schůzi výboru. Osazení revíru se přesouvá rovněž na říjnovou schůzi výboru.

5. Připravenost nářadí: Po vypletení několika keserů bude nářadí na výlovy připravené.

6. Připravenost auta: Auto V3S je připraveno na technickou kontrolu, která bude provedena příští týden.

7. Zpráva o stavu financí a pokladny:  Zpráva se přesouvá na říjnovou schůzi výboru.

8. Závody – II Horažďovický pohár:  Dne 24.9.2016 proběhne na rybníku Rekreačním již II. Horažďovický pohár. Sraz všech zúčastněných bude v 6.oo hodin u vagonu MO.
Poháry a občerstvení zajištěno p. Balíčkem a p. Kratochvílovou.

9. Diskuse: P. Vavřička upozornil předsedu rybářské stáže, aby se více a častěji kontroloval pořádek u
                    vody. Dále pak měl dotaz, kde se bude skladovat nový křovinořez.
P. Senft nemůže jet tuto sobotu pro připravenou násadu Lipana do Divišova. Bylo domluveno,  že ho zastoupí p. Kalčík a p. Tauchen, a rovnou násadu rozvezou po pstruhovém revíru.
P. Senft – sdělil požadavek na rozvoz obilí Malá prácheň a Neprachovy.
Dále pak tlumočil připomínku od baštýřů o špatně udržovaných přístupových cestách k rybníkům dolní a horní Balatý. (Bude se řešit s technickými službami města).

10. Usnesení: 1/ Organizátoři závodů  se sejdou 23.9.2016 v 16 hodin u vagónu MO.
                           Organizace závodů se zúčastní – p. Kratochvílová, p. Balíček, p. Tesař, p. Šimce, p.
                           Polan, p. Kamba, p. Vavřička, p. Sieber Karel a p. Sieber Ladislav.
                          2/ Příští schůze výboru se koná 4. 10. 2016 od 18 hod. na Sádkách MO.
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

11. Závěr: Schůzi výboru zakončil místopředseda MO p. Vavřička.

 

                                                                                    Zapsala Anna Kratochvílová.