ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 6.6.2017

02.07.2017 21:13

    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 6.6.2017

 

 

 

Přítomni: Kácha, Novák, Tesař, Senft, Štěrba, Balíček, Vavřička, Kratochvílová, Kalčík
        DK: Hanzlík

 

1.Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Pošta
4. Kontrola kroniky
5. Stav účtu a plnění rozpočtu
6. Plnění brig.povinností
7. Hodnocení kroužku mladých rybářů
8. Průběžné plnění oprav a údržby
9. Hodnocení závodů a Zlaté udice
10. Jarní osazení rybníků
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr

 

 

 1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.
 2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno až na bod č.3 .Kvůli špatnému počasí se brigáda nekonala.
 3. Pošta: Č.j.10. Došlá přihláška za nového člena .P. Umprecht Jakub, Stříbro 403.
 4. Kontrola kroniky: Předložila ke kontrole p. Kratochvílová.Kronika vedena .
 5. Stav účtu a plnění rozpočtu: Informace podal ekonom MO p. Štěrba.
  Příjmy celkem činí -  314000,-Kč
  Výdaje celkem činí – 350000,-Kč
 6. Plnění brig. povinností: Stav členské základny ke dni 6.6.2017 je 292 členů.
  Z toho 46 dětí, 6 žen, 12 členů ZTP.
 7. Hodnocení kroužku mladých rybářů: P. Jedlička nepřítomen.
 8. Průběžné plnění oprav a ůdržby: Sále pokračují opravy výpusti rybníka Biologického.
  Dále p. Senft informoval, že teče rybník Malá prácheň. Zřejmě prasklé potrubí. Bude třeba také oprava.
 9. Hodnocení závodů a Zlaté udice: Předseda MO P. Kácha poděkoval všem, co se podíleli na organizaci. Pochválil perfektní přípravu,zázemí i občerstvení.Všechny mrzela pouze  malá ůčast v soutěži o Zlatou udici.
 10.  Jarní osazení rybníků:
  Rekreační-K2, K3,               3150 ks (z Morká, Neprachovy, K.R)
  Biologický – K2, K3,           2960 ks (komorováno)
  Mokrá – K2                          1620 ks ( z Neprachov)
  V. Prácheň – K2                     600 ks  (z Neprachov)
  Rabí – K2                             1100 ks ( z Neprachov)
  Balatý dolní – K2                   480 ks
  M Prácheň -  K2, K3              170 ks
  Neprachovy – K1                  2500 ks
  Balatý horní – K1                  1000 ks
  Komušín – K1                         800 ks
  sádka č.5 -K1                           700 ks

 

 1. Diskuse:
  P. Novák – Upozornil na špatný stav Kozlovské tůně. Jsou tam ve vodě popadané velké stromy a majitelé s tím nic nedělají.
  Dále pak že Územní svaz nakoupil a vysadil bolavé a špatné ryby. A jestli by stížnost na kraj nepředal hospodář p. Senft.
  P. Štěrba – informoal, že máme v revíru amerického sumečka.
  P. Vavřička – informoval, že protéká rybník Komušín, dále pak, je potřeba z výzkumáku přivést obilí.
 2. Usnesení: 1/ Výbor schválil za nového člena MO p. Umprechta Jakuba , Stříbro č.p.403.
   2/ Výbor stanovil datum III. Horažďovického poháru na 16. 9. 2017, který se
   bude konat opět na rybníku Rekreačním. P. Tesař připraví propozice a plakáty.


Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Další chůze výboru  se koná 5.9.2017 na sádkách MO od 18.00 hodin.
 

                                                Zapsala Anna Kratochvílová.