ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 6.3.2023

10.03.2023 20:06

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 6.3.2023


Přítomni: Muchna, Balíček, Kratochvílová, Šimice, Senft, Kalčík, Jedlička
DK: Havlová, Čadek, Vondryska


1. Zahájení
2. Pošta
3. Kontrola unesení
4. Příprava Členské schůze
5. Stav členské základny
6. Počet nových členů po školení
7. Připravenost skladu a auta
8.Brigádní práce na jaro
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda p. Muchna.

2. Pošta: DS- Vyjádření z města o prodeji pozemku, finnační zpráva – oznámení ozrušení podání, potvrzení o vyplacení částky za škody způsobené vydrou říční.

3.Kontrolní: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.

4. Příprava Členské schůze: Domluven datum Členské schůze na 17. 3. 2023 od 18.00 hodin v kavárně hotelu Práchen. Sraz výboru v 17.30 hod.

5. Stav členské základny: Máme evidováno 273 členů. (232 dospělý, 23 mládež, 18 dítě), z toho 13 ZTP.

6. Počet nových členů po školení : Informoval výbor p. Balíček , nových členů po školení je 5.

7. Připravenost skladu a auta: Auto na jarní výlovy připraveno a v pořádku, taktéž nářadí vše připravené a v pořádku.


8. Brigádní práce na jaro: Jarní práce a brigády budou probíhat dle situace a potřeby.


 

9. Diskuse: V diskusi probíhal jeden zásadní bod a to poptávka rybí násady.

10. Usnesení:
1/ Výbor odsouhlasil datum členské schůze na 17. 3. 2023 od 18.00 hodin v kavárně hotelu Prácheň . Sraz výboru v 17.30 hodin.
2/ Výbor bere na vědomí stav členské základny 273 členů.

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

11. Závěr: Schůzi výboru zakončil předseda MO p. Muchna.

Zapsala Anna Kratochvílová