ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 6.2.2018

20.02.2018 17:45

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 6.2.2018

 

Přítomni:Kácha, Šimice,Štěrba, Jedlička, Kalčík, Vavřička, Senft, Nonák,   
                Kratochvílová
        DK: Hanzlík

 

 


1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Splnění rozpočtu 2017, projednání rozpočtu 2018
4. Plán oprav a údržby
5. Zpráva DK
6. Příprava rybářské stráže
7. Plán osazení chovných rybníků
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr
 

 1. Zahájení: Schůzi zahájil p. Kácha

 

 1. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze slněno ve včech bodech.

 

 1. Splnění rozpočtu 2017, projednání rozpočtu 2018: O stavu rozpočtů

 seznámil p. Štěrba.
 

 1. Plán oprav a údržby: Přednostně je potřeba oprava rybníku Malá Prácheň. V prvé řadě je potřeba udělat nový požerák.
   
 2. Zpráva DK: Zprávu o kontrole účetnictví a pokladny přečetl p. Hanzlík.
  Účetnictví a pokladna jsou řádně vedeny a v pořádku.
   
 3. Příprava rybářské stráže: Přesouvá se na březnovou schůzi výboru.
   
 4. Plán osazení chovných rybníků: Informoval p. Senft. Lovit na jaře by se měli rybníky M. Prácheň, Neprachovy, a D. Balatý.
   
 5. Diskuse: Došlé 4 přihlášky za nové členy.

P. Štěrba – navrhnul odměnu 4000,- Kč hrubého za sklad p. Karlu Polanovi, a baštýři na Sv. Anně povolenku, brigády, a čl. příspěvek zdarma.
Dále pak p. Štěrba navhnul projednat povolenky pro  p. Soukupa.
P. Štěrba pak informoval, že nebude kandidovat do dalšího volebního období jako člen výboru.
P. Vavřička poděkoval p. Kalčíkovi za uskutečněný převoz ryb ze sádek na rybník Mokrá. Dále pak p.Vavřička informoval o proběhlé brigádě na rybníku Komušíně, a prošlých hasicích přístrojích ve skladě.
P. Jedlička informoval, že v kroužku mladých rybářů je 6 členů.
P. Novák se dotazoval, kdy se začnout prodávat povolenky na V. Prácheň.
 

 1. Usnesení: 1/ Výbor bere na vědomí splnění rozpočtu 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018.
   2/ Výbor bere na vědomí zprávu DK.
   3/ Výbor schvaluje návh na odprodej zrnometu.
   4/ Výbor schaluje za nové členy MO p. Makovce Vladimíra,
   Třebomyslice č. p. 97, p. Matějku Jiřího, V.Bor č.p. 126,
   p. Červeného Václava, Oselce č.p. 80 a p. Vondrysku
   Miroslava, Horažďovice č.p. 864.
   5/ Výbor schvaluje odměnu 4000,- Kč hrubého za sklad p.
   Karlu Polanovi, a baštýři na Sv. Anně povolenku,
   brigády, a čl. příspěvek zdarma.
  Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

  Mimořádná schůze výboru se koná ve čtvrtek  15.2.2018 od 18.00 hodin v Restauraci u Hlaváčků.
   

Další schůze pak 6.3.2018 od 18 hodin v Restauraci u Hlaváčků.

10. Závěr: Schůzi zakončil p. Kácha.
 

                   Zapsala Anna Kratochvílová.