ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 8.1.2019

07.03.2019 20:59

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 8.1.2019

 

Přítomni: Kalčík, Balíček, Šimice, Vavřička, Jedlička, Kratochvílová, Kácha
DK : Hanzlík


1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Pošta
4. Hodnocení vývěsní skříňky
5. Příprava školení nových členů MO
6. Příprava plánu oprav
7. Členská schůze
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

 

 1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil p. Kácha.

 2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.

 3. Pošta: Došlé přihlášky za nové členy. P. Jaroslav Dub, Babín č.p. 40, a p. Marcela Bryndová, Horažďovice 829.

 4. Hodnocení vývěsní skříňky: Předseda DK p. Hanzlík informoval, že vývěsní skříňka je nově opravená, a plní svoji funkci.

 5. Příprava školení nových členů, výročí členů : Přesouvá se na příští schůzi
  výboru pro nepřítomnost p. Tesaře a p. Senfta.

 6. Příprava plánu oprav: Trvá stále oprava rybníku M. Prácheň. Vše potřebné na opravu objednané. Počátkem měsíce března by měla oprava vyvrcholit.

 7. Členská schůze: Byl stanoven termín Členské schůze a to na pátek 1.3.2019.
  Koná se od 18.00 hodin v KD Horažďovice.

 8. Diskuse: P. Balíček – p. Sieber požaduje vybagrování strouhy mezi rybníkem Horní Balatý a Dolní Balatý. P Balíček informoval výbor, že se mu podařolo domluvit toto s městem DH. Město po doluvě s členy výboru zajistí odběr vzorků, a poté i odbagrování. Dále pak informoval, že budou zhotoveny nové pasporty na rybníky.
  P. Vavřička – informoal výbor, že na rybníce Horní Balatý byly provedeny brigády . Další se koná 19.1.2019. Na rybníce Komušín je potřeba vyčistit odtokovou strouhu.

 9. Usnesení: 1/Výbor schválil za nové členy MO p. Jaroslava Duba, Boubín
  č.p.40, a p. Marcelu Bryndovou Horažďovice č.p. 829.
  2/ Výbor schváli stanovený datum Členské schůze. Bude se konat
  v pátek 1.3.2019 od 18.00 hodin v KD Horažďovice.

 10. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.

  Příští schůze výboru se koná 5.2.2019 od 18.00 hodin v Restauraci u Hlaváčků.

   

Zapsala Anna Kratochvílová.