ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 6. 11. 2012

13.11.2012 21:30

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 6. 11. 2012

Přítomni: Kácha, Hobl, Augustín, Novák, Balíček, Černý, Štěrba, Jedlička, Kratochvílová DK: Blažek, Procházka

 

1. Zahájení

2. Pošta

3. Zpráva o zarybnění

4. Hodnocení výlovů

5. Hodnocení práce baštýřů

6. Plnění brigádnických hodin

7. Plán činnosti výboru na rok 2013

8. Diskuse

9. Usnesení

10. Závěr

 

1. Zahájení: Schůzi zahájil předseda MO p. Kácha.

2. Pošta: Č. J. 45 - Vyúčtování zarybnění z Plzně. Č. J. 46 – Pozvánka na aktiv hospodářů. Č. J. 47 – Pojistné za auto Praga V3S. Č. J. 48 – Přihláška za nového člena –Zimanzl Josef, Kozlov 37.

3. Zprávu o zarybnění přečetl p. Augustín, viz. příloha.

4. Hodnocení výlovů: P. Procházka vytýkal špatnou připravenost výlovů, některé rybníky že jsou přesazeny, jiné zase nedosazeny. Zarybnění bylo splněno pouze u kapra a bílé ryby, ostatní nebylo splněno vůbec. P. Kácha na to reagoval tím, že štička se nevydařila nikde, lín se nasazoval do Komušína a nebyl sloven žádný.

5. Hodnocení práce baštýřů: P. Šimice jako vedoucí výlovů pracoval dobře a odpovědně.

6. Plnění brigádnických hodin: V letošním roce je zatím odpracováno pouze 49 brig. hodin. Členové MO ČRS si raději brigádnické hodiny zaplatí.

7. Plán činnosti výboru na rok 2013: Předseda MO p. Kácha nás seznámil s návrhem plánu činnosti výboru na rok 2013.

8. Diskuse: P. Augustín informoval o podzimních výlovech a výlovcích. P. Blažek připomněl, že žluté vaničky na výlovy jsou ve špatném stavu – bylo mu sděleno, že se přikoupí ještě nové černé. P. Hobl sdělil, že v Malých Hydčicích byl zastaven přítok, dále pak že byly dokoupeny sítě na kesery, mincíř, vaničky, provázek na opravu keserů. P. Štěrba přivezl z Plzně knihy „Rybářství a rybolov“. V Plzni mu bylo sděleno, že knihy

nelze věnovat jako dary, a jsou tak pouze pro potřeby organizace. Výbor se domluvil, že knihy budou půjčovány členům organizace. Dále pak p. Štěrba navrhnul, že by se měl zjistit stav členů v kroužku mladých rybářů. P. Kratochvílová zjistí možnost nákupu obilí. P. Novák sdělil požadavek baštýřů z rybníka Komušína a Balatého , zda by brigádnické hodiny odpracované na těchto rybnících šly převést na brig. hod. na Rekreační rybník. P. Novák nesouhlasí se slovením Biologického rybníka.

9. Usnesení:

1. Výbor schválil plán činnosti výboru na rok 2013.

2. Do konce volebního období p. Augustín zajistí funkci hospodáře za přispění výboru.

3. Výbor odsouhlasil na vánoce výdej 4 ks kapra za odvedené služby.

4. Výbor schválil nákup násady na osazení chovných rybníků. Jaro – 10 000 ks plůdek Pstruh potočák 50 000 ks Štička Podzim – 500 ks Candát, 450 ks Lín, 1440 ks Štička roček -15 cm průměr. Výbor podá požadavek na nákup Rupinu na rybářský svaz Plzeň.

5. Výbor souhlasí s nákupem plastové boudy na rybník Neprochovy.

6. Výbor pověřuje p. Balíčka zprávou vagónu.

7. Výbor neschválil baštýřům z Komušína a Balatého převod brig. hodin na rybník Rekreační.

8. P. Kácha a p. Hobl provedou kontrolu na sádkách. Usnesení jednohlasně schváleno.

9. Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.

 

 

Zapsala Anna Kratochvílová.