ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 6. 10. 2015.

07.10.2015 19:32

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 6. 10. 2015.

 

 

Přítomni: Kácha, Novák, Šimice, Vavřička, Balíček, Štěrba, Kratochvílová, Senft, Kalčík,
                  Jedlička.
                  DK: Hanzlík

 

1. Zahájení
2. Pošta
3. Kontrola usnesení
4. Plán výlovů a nasazení
5. Připravenost nářadí
6. Návrh na svazová vyznamenání
7. Připravenost auta
8. Zpráva o plnění plánu oprav a brigád
9. Zpráva o stavu financí a pokladny
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr

 

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil p. Předseda MO p. Kácha.

2. Pošta: Č. J. 28 a 29 – Vrácená povolenka a plakáty s propagací od PÚS.

3. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.

4. Plán výlovů a nasazení:  Plán výlovů a nasazení se z důvodu nepříznivého počasí přesouvá na listopadovou schůzi výboru.

5. Připravenost nářadí: Nářadí na podzimní výlovy je v pořádku a připraveno.

6. Návrh na svazová vyznamenání: Předseda MO p. Kácha navrhnul, aby si každý z členů výboru do příští schůze připravil, koho z členů navrhnout.

7. Připravenost auta: Auto je v současné době po technické kontrole a je na podzimní výlovy připraveno a v pořádku.

8. Zpráva o plnění plánu oprav a brigád: Hospodář p. Senft sdělil, že nemá od baštýřů zatím žádné požadavky na brigády a opravy.

9. Zpráva o stavu financí a pokladny: Písemnou zprávu předal p. Hanzlík viz př. č. 1.
 Při kontrole financí i pokladny nebyly zjištěny žádné závady. Vše je vedeno v naprostém pořádku. Kontrolou DK zjistila, že zatím nebylo proplaceno jarní nasazení revíru. Neproplacení vysvětlil p. Senft.

10. Diskuse:  P. Vavřička upozornil o stavu na Svaté Anně. Zda se pro kontrolu můžou rybníčky slovit. Bylo mu sděleno, že ano.
Dále pak p. Vavřička upozornil, že každý den klesá voda v Biologickém rybníku o 5 cm.
P. Vařička ještě předal požadavek opravit  plechy na boudě rybníku Žebrák.
P. Balíček informoval výbor, že mluvil se starostou města Horažďovic. Jednalo se o dotace na opravu rybníčků na Svaté Anně. P. starosta přislíbil pomoc a požádal tímto o zaslání návrhu na opravu. Ovšem pod podmínkou, že se bude meset odstranit nebo opravit bouda na Sv. Anně.
Dále p. Balíček navrhl zhotovit vtok z řeky do rybníku Rekreačního. Zajistil by se tak dostatek vody po celý rok.
P. Kácha poděkoval zúčastněným členům za dobrý průběh prvního ročníku Horažďovického poháru.
P. Kácha  připomněl, že v říjnu oslaví 70. výročí narození p. Hobl. Navrhnul zhotovit dárkový koš.

11. Usnesení: 1/ Výbor schvaluje pro p. Hobla k 70. výročí narození dárkový koš v hodnotě
                          800,-Kč.    
                         2/ P. Kácha podá žádost na Městský úřad v Horažďovicích ohledně opravy
                              rybníčků na Sv. Anně, a s tím i žádost na odbahnění rybníků.  
                         3/ Příští schůze výboru se koná na sádkách MO, a to 3. 11. 2015.
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

                                                                 Zapsala Anna Kratochvílová.