ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 6. 1. 2015.

10.02.2015 19:07

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 6. 1. 2015.
Přítomni: Kácha, Balíček, Tesař, Štěrba, Kalčík, Novák, Kratochvílová, Senft. DK: Hanzlík.
1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Pošta 4. Kontrola vývěsní skříňky a webových stránek 5. Příprava školení nových členů, výročí členů MO 6. Příprava plánu oprav a baštýřů 7. Diskuse 8. Usnesení 9. Závěr
1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.
2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.
3. Pošta: Č. J. 1 – 2 - Usnesení z 15 sněmu ČRS. - Pojistné na sklad MO.
4. Hodnocení vývěsní skříňky a webových stránek: Vývěsní skříňka aktualizovaná. DK a výbor poukazuje ale na špatnou aktualizaci webových stránek MO. Důležité informace pro členy MO nejsou včas na webové stránky zadávány.
5. Příprava školení nových členů, výročí členů MO: Školení nových členů MO ČRS proběhne 28. 2. 2015 v Restauraci u Hlaváčků od 12.oo – 14.oo hod. (po prodeji povolenek). Prozatím 3 došlé přihlášky za nové členy. Výročí členů sleduje p. Tesař.
6. Příprava plánu oprav a baštýřů: Plánovaná oprava na rybníku Biologickém se přesouvá z finančních důvodů na rok 2016.
7. P. Novák – upozornil, že je potřeba zakoupit vápno na vyvápnění rybníků. P. Novák – informoval, že nasadil na rybník Žebrák Okouna říčního, a ještě že má přislíbeno dalších 40 kg na jaro. P. Novák dále že by se chtěl pokusit na Sádkách odchovat Štiku. P. Tesař – přišel návrh uspořádat Úslavický pohár. (Výbor těmto závodům nebyl nakloněn).
8. Usnesení: 1/ P. Balíček zakoupí a rozveze vápno na vyvápnění rybníků. Hospodář p. Senft doporučí, kolik bude vápna potřeba. 2/ Výbor stanovil, že za špatnou aktualizaci webových stránek MO, nebude poskytnuta odměna. Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
9. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.
Zapsala: Anna Kratochvílová.