ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5.9.2017

12.09.2017 19:26

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE  5.9.2017

 

 

Přítomni: Kácha, Novák, Tesař, Senft, Šimice, Vavřička, Kratochvílová.
        DK:  Hanzlík

 

 

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Pošta
4. Plán výlovů a osazení rybníků
5. Připravenost nářadí na výlovy
6. Připravenost auta
7. Zpráva o stavu financí a pokladny
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

 

 1. Zahájení : Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha

 

 1. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.
   
 2. Pošta: Č.J. 12 – 16
   
 3. Plán výlovů a osazení rybníků: Při podzimních výlovech budou sloveny tyto rybníky.
   Biogický, Rabí, Malá a Velká Prácheň, Horní Blatý.
  Přesné termíny podzimních výlovů budou stanoveny na říjnové schůzi výboru.

Nasazeno 13q kapra  - 1040ks, dále pak cca 3300 ks štičky. (povedla se rychlená), a 40 kg bílé ryby.

 

 1. Připravenost nářadí: Nářadí na výlovy připravené, akorát je ještě třeba opravit pár keserů.

 

 1. Připravenost auta: Auto připraveno, je po technické kontrole.

 

 1. Zpráva o stavu financí a pokladny: Na žádost p. Hanzlíka se přesouvá na říjnovou schůzi výboru.
  DK projdnala přestupek s členem MO, a předala zápis. Členovy MO byla dočasně odňata povolenka k rybolovu v trvání 6 měsíců.

 

 1. Diskuse: P. Vavřička - potřeba projednat přípravu III. Horažďovického poháru.

               P. Senft – poukazoval na stav rybníků.Žebrák- funkčnost ,Komušín – protéká hráz,
              Malá prácheň – protéká  - prasklé potrubí, Rabí – třeba zavést krmení, Neprachovy
             – málo vody. Dále pak informoval že je  potřeba pro něj dojet a vysadit Lipana. 
 

 1. Usnesení: 1/ Dne 16.9. 2017 se uskuteční na rybníce Rekreačním III. Ročník Horažďovického poháru. Občerstvení zajistí p. Kratochvílová a p. Balíček. P. Novák zkontaktuje rybářskou stráž, aby mohli pomoci jako rozhodčí. Za výbor a baštýře se zůčastní  p. Tesař, p.Vavřička, p. Balíček, p. Kratochvílová , p. Šimice, p. Polan, p. Sieber Karel, p. Kamba, . Senft, p.Kratochvíl. Sraz v 5.30 ráno.
  V pátek 15.9.2017- příprava závodů sraz v 16.oo hodin na rybníku rekreačním.

 

 

        Usnesení bylo jednohlasně schváleno

        Příští schůze výboru se koná na sádkách MO 3.10.2017 od 18.oo hodin.

     

      10. Závěr: Schůzi zakončil p. Kácha.