ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5.9.2011

12.09.2011 19:59

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE  5.9.2011

Přítomni : Kácha , Černý, Hobl, Novák, Augustín, Tesař, Jedlička, Kratochvílová.

 

 

1.    Zahájení

2.    Kontrola usnesení

3.    Plán výlovů

4.    Připravenost nářadí na výlovy

5.    Obilí

6.    Diskuse

7.    Usnesení

8.     Závěr

 

 

1.    Zahájení : Schůzi zahájil předseda MO  p. Kácha.

2.    Kontrola usnesení : Splněno vše až na bod č. 8.- podpisový vzor

3.    Plán výlovů :
                       1.10.2011  - rybník Pustý
                                              rybník Velká Prácheň
                       2.10.2011 – rybník Žebrák
                     22.10.2011 -  rybník Dolní Balatý
                                             rybník Komušín
                       5.11.2011 – rybník Rabí
                                             rybník  Horní Balatý

4.    Připravenost nářadí na výlovy : Vše zajištěno, včetně opraveného auta.

5.    Obilí : MO měla letos 220 q obilí, z toho je již 58 q rozvezeno,a zbytek je uskladněn ve výzkumném ústavu.

6.    Diskuse:  P. Novák opět připonměl padlý strom na Kozlově,  padlý strom a neudržovaný úsek na Rekreačním rybníku.
Dále pak, že je třeba vyčistit šachty na Biologickém rybníku.
Pan Novák, pan Kácha a dva brigádníci vyřezali staré odtokové  trubky na Svaté Anně. Příští týden se bude odtok čistit.
Dále pak pan Novák upozornil, že nejsou vyčištěné sádky.
Pan Tesař zdělil, že se musí nahlásit návrhy na vyznamenání.

7.    Usnesení : Úkoly:
                    1. P.Augustín zajistí odstranění padlého stromu na
                                     Kozlově.
                    2. P.Novák zajistí p.Tocháčka na brigádu sekání a přeříznutí
                     stromu na Rekreačním rybníku.
                    3. P.Augustín zajistí vyčištění šachty na Biologickém rybníku.
                    4. P. Augustýn také zajistí do 30.9.2011 vyčištění, vydezinfi-
                         kování  a napuštění sádek.
                    5. P. Štěrba zajistí podpisové právo.
                    6. P. Kácha dojede prodloužit nájemní smlouvu na ryb. Pustý.

Závěr : Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.

                                                                          Zapsala :  Anna Kratochvílová