ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5.6.2023

07.06.2023 20:08

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5.6.2023Přítomni: Muchna, Balíček, Senft, Vavřička, Kratochvílová, Šimice
DK: Havlová, Čadek


1. Zahájení
2. Pošta
3. Kontrola kroniky
4. Stav účtu , plnění rozpočtu
5. Jarní osazení chovných rybníků, zarybnění
6. Stav na chovných rybnících
7. Hodnocení kroužku
8. Diskuse
9.Usnesení
10.Závěr


1.Schůzi výboru zahájil p. Marek Muchna.

2. Pošta: Datová schránka. Město Horažďovice – dohoda o ukončení nájmu na p. č. 1680/2.

 

3. Kontrola kroniky: Předložila p. Kratochvílová, kronika vedena a dopisována.

4. Stav účtu a plnění rozpočtu: O stavu účtu a plnění rozpočtu informovala ekonomka MO p. Anna Kratochvílová.

5. Jarní osazení chovných rybníků, zarybnění : O stavu informoval hospodář MO p. Václav Senft. Rybníky jsou nasazeny, zbývá dosadit jen rybník Rekreační.
Do revíru Otava A5 se nasadilo –

kapr 692 ks – 900 kg
candát 130 ks – 26 kg
štika 4 ks – 5 kg


6. Stav na chovných rybnících: Zatím všude dostatek vody, ve středu se ještě bude pytlovat obilí a následně pak bude rozvezeno na zbylé rybníky.

7.Hodnocení kroužku: Závěrečnou zkoužku udělalo 19 dětí. Vše završily účastí na soutěži Zlatá udice.

8. Diskuse: P Vavřička informoval výbor, že se účastnil jednání o rekonstrukci jezu Mrskoš. Bylo nám přislíbeno, že hladina řeky zůstane tak aby nebyl narušen přítok vody do škrobárenských rybníků.

Rekonstrukce by měla být snad hotová kolem let 2028-2029. Na středu 7.6.2023 od 17.00 hodin byla domluvena brigáda pytlování obilí.

9. Usnesení:1/ Výbor bere navědomí stav účtu a plnění hospodaření.

10. Závěr: Schůzi výboru zakončil předseda MO p. Marek Muchna.

Usnesení jednohlasně schváleno.

Příští schůze výboru začátek září, pokud nebude potřeba sejít se mimořádně. P.Balíček rozešle SMS.
Zapsala Anna Kratochvílová.