ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5. 3. 2013

08.03.2013 19:45

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5. 3. 2013

 

Přítomni: Hobl, Černý, Augustín, Novák, Balíček, Štěrba, Kratochvílová DK: Procházka

 

1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Pošta 4. Stav členské základny, počet nových členů 5. Připravenost skladů 6. Brigády a práce na duben 7. Příprava členské schůze 8. Diskuse 9. Usnesení 10. Závěr

 

 

1. Zahájení: Schůzi zahájil jednatel MO p. Novák.

2. Kontrola usnesení: Splněny všechny body.

3. Pošta: Č. J. 7, 8 - Fa za pronájem rybníku 440,- Kč. - Fa za pronájem rybníku Mokrá 2572,-Kč.

4. Stav členské základny: Evidence členů nebyla předložena. Dne 23. 2. 2013 bylo proškoleno za přítomnosti p. Káchy, p. Hobla, a p. Tesaře 7 nových členů MO ČRS.

5. Připravenost skladu: P. Jedlička domluvil nasetí obilí pro MO. Také se dostaví se na mimořádnou schůzi výboru.

6. Brigády a práce na duben: P. Taranda provedl vyčištění a vysekání větví na rybníku Malá prácheň. Odpracoval tam celkem 54 brigádnických hodin.

7. Příprava členské schůze: Přesouvá se na mimořádnou schůzi výboru. Ta se bude konat během tohoto, nebo příštího týdne. Svolá ji předseda MO p. Kácha.

8. Diskuse: P. Novák informoval výbor, že podepsal dohodu s p. Tichým o využívání vodoteče na sádkách. Dále pak oznámil, že nebude přítomen na příští schůzi výboru, která se koná dne 16. 4. 2013.

P. Novák přečetl návrh jarních výlovů: 16. 3. 2013 rybník Neprachovy a sádka č 4. 23. 3. 2013 rybník Břežany 30. 3. 2013 rybník Mokrá Sraz bude vždy v 7.00 hodin ráno. Vedoucí lovu byl stanoven p. Zbyněk Šimice. P. Novák také připomněl, že se 2. 4. 2013 bude uzavírat most v Horažďovicích, a že by do té doby mělo být rozvezeno všechno obilí. Také by měly být hotové všechny výlovy. P. Novák také sdělil, že z Pražského rybářství přišla výhodná nabídka zboží. Navrhnul

koupi 10 ks 130 cm násad na kesery. V ceně asi tak 100,-Kč za kus. P. Hobl upozornil, že by se ještě měly na sádkách vyřezat dva zbylé stromky u plotu. P. Černý informoval, jak mají blatenští rybáři dobře řešené opravy laminátových vaniček. p. Augustín se dotazoval, kdo pošle na Krajský územní svaz do Plzně jarní nasazení.

Bylo mu sděleno, že p. Kácha.

9. Usnesení: 1. Výbor schválil p. Tarandovi za odpracované brigádnické hodiny (54) na rybníku M. Prácheň - povolenku na rybník Rekreační na rok 2013 zdarma.

Na rok 2014 - krajskou povolenku mimopstruhovou také zdarma. 2. Výbor odsouhlasil koupi 10 ks násad na kesery, délka 130 cm, v ceně přibližně 100,-Kč za kus. Objedná p. Kácha. 3. P. Kácha ohlásí na 30. 3. 2013 Krajskému územnímu svazu nasazení revíru. P. Kácha také nahlásí spuštění rybníku Mokrá na MěÚ v Horažďovicích. 4. Výbor schválil termíny jarních výlovů.

5. P. Hobl sežene od p. J. Malého klíče od skladu na sádkách.

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

10. Schůzi zakončil jednatel MO p. Novák.

Zapsala Anna Kratochvílová.