ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5.2.2024

05.03.2024 19:43

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5.2.2024

Přítomni: Muchna, Balíček, Šimice, Vavřička, Kalčík, Čadek, Senft

1. Zahájení

2. Pošta

3. Kontrola usnesení

4. Schválení rozpočtu 2023

5. Návrh rozpočtu 2024

6. Plán oprav

7. Plán výlovů

8. Přihlášky nových členů

9. Ostatní

10. Usnesení

11. Závěr

_______________________________________________________________________________

1. Zahájení: schůzi zahájil předseda MO p. Muchna

2. Pošta: Oznámení ČEZ distribuce – vyřezávání porostů v okolí rybníka Malá Prácheň

3. Kontrola usnesení: usnesení z minulé schůze schváleno ve všech bodech

4. Schválení rozpočtu za rok 2023: rozpočet za rok 2023 byl schválen

5. Návrh rozpočtu na rok 2024 – rozpočet na rok 2024 byl přesunut na příští schůzi výboru z důvodu nutných úprav některých položek

6. Plán oprav: - zpevnění břehu rybníka Rekreační (u vagónu)

- výpustní zařízení Rabí – zjistit možnost opravy/výměny požeráku v souvislosti s chráněným územím

7. Plán výlovů – jaro 2024: byl stanoven datum 16.3.2024 – Mokrá 7:00, Neprochovy cca 10:00

8. Přihlásky nových členů: 

- Lukáš Dub – Hatě 109, Skuhrov

- Luboš Matík – Velké Hydčice 60

- Dmytro Kotevych – Mayerova 1065, Horažďovice

- Oleksandr Moskovchenko – Miřenice 57

- Gheorge Dulcinatu – Komenského 686, Horažďovice

9. Ostatní: - pozemky rybník Rabí – zjistit možnost nákupu pozemků rybníka Rabí

- změna data prodeje povolenek a školení nových členů z 24.2. na 2.3.2024

- oprava boudy na rybník V. Prácheň (zápis z 9.1.2024) – splněno

- nákup 5 nových vaniček na ryby

10. Usnesení: 1. Výbor schválil rozpočet za rok 2023

2. Výbor schválil změnu data prodeje povolenek a školení nových členů

z původního 24.2. na 2.3.2024

3. Výbor schválil přihlášky nových členů

4. Výbor schválil nákup 5 nových vaniček

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

11. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Muchna

Termín příštího výboru MO: 4.3.2024

Zapsal: Václav Senft