ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5.2.2019

07.03.2019 21:05

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5.2.2019

 

 

Přítomni: Kalčík,Kácha, Kratochvílová,Tesař
DK: Hanzlík

 

 

 1. Zahájení

 2. Kontrola usensení

 3. Pošta

 4. Splnění rozpočtu na rok 2018, projednání rozpočtu na rok 2019

 5. Plán oprav a údržby

 6. Zpráva DK

 7. Rybářská stráž- školení

 8. Plán osazení chovných rybníků

 9. Diskuse

 10. Usnesení

 11. Závěr

 

 1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil p. Kácha.

 2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech .

 3. Pošta: Nepřítomnost jednatele.

 4. Splnění rozpočtuna rok 2018, projednání rozpočtu na rok 2019: Zprávu o splnění rozpočtu přečetla a s návrhem rozpočtu na rok 2019 seznámila p. Kratochvílová. Celkové příjmy za rok 2018 činí 926907,74 Kč, celkové výdaje 662511,04 Kč, zisk
  264396,70 Kč.

 5. Plán oprav a údržby: Stále platí oprava rybníku Malá Prácheň.

 6. Zpráva DK: 26.1.2019 provedena kontrola pokladny . V pokladně zůstatek 54338,-Kč. 5.2.2019 provedena kontrola účetnictví. Zůstatek na účtu 288919,05 Kč.
  U obou kontrol vše vpořádku. Vše řádně vedeno.

 7. Rybářská stráž- školení: Nepřítomnost hospodáře a jednatele.

 8. Plán osazení chovných rybníků: přesouvá se na březnovou schůzi rybníka.

 9. Diskuse: P.Kalčík přihláška nového člena .P. Samek Martin, Sušice.

 10. Usnesení:1/ Výbor bere na vědomí splnění rozpočtu na rok 2018, a návrh rozpočtu
  na rok 2019.
  2/ Výbor schvaluje za nového člena MO p. Samka Martina , bytem v Sušici.

 11. Závěr: Schůzi výboru zakončil p. Kácha.

 

Schůze byla neusnášení schopná z důvodu nemoci členů.

 

Příští schůze výboru se koná v Restauraci u Hlaváčků 5.3.2019 od 18,00 hodin.

 

Zapsala Anna Kratochvílová.