ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5. 2. 2013

06.02.2013 18:43

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5. 2. 2013

 

Přítomni: Kácha, Hobl, Černý, Štěrba, Balíček, Novák, Kratochvílová DK: Procházka, Blažek 1. Zahájení 2. Pošta 3. Kontrola usnesení 4. Závody – Západočeský pohár 5. Změna schůze výboru 6. Plnění rozpočtu za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013 7. Zpráva dozorčí komise 8. Příprava rybářské stráže 9. Plán osazení chovných rybníků 10. Diskuse 11. Usnesení 12. Závěr

 

1. Zahájení: Schůzi zahájil předseda MO p. Kácha.

2. Pošta: Č. J. 2 – 6 došlé přihlášky za člena. - Pavlína Kotíková, Štěchovice 44 - Bohumil Šumpela, Komenského 279, Strakonice - Jozef Matejka, Komenského 320, Strakonice - Ester Matějková, Velký Bor 126 - Pavlína Slavíčková, Želivského 894, Strakonice I

3. Kontrola usnesení: Splněny všechny body.

4. Závody: Byli jsme požádaní o pořádání závodů na revíru Otava 5. Jedná se o závod – Západočeský pohár, konaný 18. 8. 2013 a hlavně o podzimní kolo 1 ligy konané 5 – 6. 10. 2013.

5. Změna schůze výboru: Schůze výboru 2. 4. 2013 se překládá na datum – 16. 4. 2013.

6. Plnění rozpočtu za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013: Ekonom MO p. Štěrba přečetl plnění rozpočtu za rok 2012 a zároveň podal návrh rozpočtu na rok 2013.

7. Zpráva DK: Zpráva dozorčí komise se překládá na příští výborovou schůzi.

8. Příprava rybářské stráže: Přípravu rybářské stráže zajistí p. Kácha a p. Novák.

9. Plán osazení chovných rybníků: Překládá se na příští schůzi výboru.

 

 

10. Diskuse: P. Hobl – navrhnul, aby se zhotovila nová prkénka do požeráků na sádky. P. Hobl také upozornil na spoustu nanesené zeminy kolem boudy na sádkách, nepořádek, zanesené žlaby, zarostlý plot u brány. P. Procházka se nabídnul, že baštýři sádek p. Janu Malému ml. pomůže s organizací práce. P. Štěrba předal vzkaz od p. Tesaře, že přivezl z kraje kalendáře. P. Štěrba upozornil, že ještě nemáme projednané návrhy na vyznamenání. Bylo mu sděleno, že p. Tesař to má zajištěné. P. Novák – padlý strom na Mokré je již zlikvidován P. Novák – upozornil, že nebyl dosud předložen plán prací a oprav na rok 2013, a že bychom mohli zatím pokračovat na nesplněných bodech plánu prací a oprav za rok 2012.

11. Usnesení: 1. Výbor souhlasí s pořádáním závodů na našem revíru Otava 5 - Západočeský pohár dne 18. 8. 2013 a kolo 1 ligy konané ve dnech 5 – 6. 10. 2013. Závody schválil výbor ÚS ČRS Plzeň. 2. Výbor schválil nové členy MO. 3. Výbor schválil plnění rozpočtu za rok 2012, a návrh rozpočtu na rok 2013. 4. Na Malé Práchni byl schválen nový baštýř p. Marek Muchna. 5. P. Kovařík bude provádět zimní údržbu a sečení - část příjezdové cesty k přítoku. P. Vavřička bude provádět krmení a sečení hráze od řeky. 6. Výbor odsouhlasil přesun schůze výboru ze dne 2. 4. 2013 na den 16. 4. 2013. 7. Funkci baštýře na sádkách bude vykonávat p. Jan Malý ml. P. Procházka se zavázal baštýři pomoci při organizaci práce na sádkách. 8. P. Tesař zajistí školení nových členů MO, a při prodeji povolenek se domluvíme, kdo bude ještě přítomen. Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

12. Zakončení: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.

Zapsala: Anna Kratochvílová.