ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5.12.2017

03.01.2018 18:28

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5.12.2017

 

 

 

Přítomni: Kácha, Novák, Balíček, Štěrba, Vavřička, Kalčík, Kratochvílová
        DK: Hanzlík

 

 

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Výdej a prodej ryb
4. Inventarizace
5. Hodnocení členů výboru MO
6. Plán výdeje povolenek a známek
7. Pravidla sportovního rybolovu na V. Práchni
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr


 

 1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.
 2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.
 3. Výdej a prodej ryb: Uskuteční se v pátek 22.12.2017 od 8.oo – 17.oo hod,
  a v sobotu 23.12.2017 od 8.oo -  12.oo hod. na sádkách MO.
  Prodeje se zúčastni – p.Kácha, p.Balíček, p.Kratochvílová, p.Sieber K., p.Sieber L.,
  p.Muchna, p.Šimice, p.Vavřička, p.Polan. Sraz všech zúčastněných v 6.30 hod.
  Ceny ryb: Kapr do 2,5 kg /55,-Kč za kg, kapr nad 2,5 kg/65 Kč za kg,
   amur 65,- Kč za kg, tolstolobik 30,-Kč za kg.
 4. Inventarizace: Proběhne v sobotu 30.12.2017 od 13.oo hodin. Sraz u skladu MO. Zúčastní se – p. Kácha, p. Štěrba, p. Polan, a DK.
 5. Hodnocení členů výboru MO: Předseda p.Kácha všem poděkoval za celoroční práci a přednesl návhr odměn. 
 6. Plán výdeje povolenek a známek: Návrh termínů
  6.1.2018, 20.1.2018, 10.2.2018, 24.2.2018  vždy od 9.oo – 12.oo hodin v Restauraci u Hlaváčků.
  Zúčastní se – p. Kácha, p. Balíček, p. Štěrba, p. Kratochvílová, p. Tesař, p. Šimice,p. Vavřička. p. Senft.
  24.2.2018 proběhne od 12.oo hodin školení nových členů MO.
 7. Pravidla sportovního ryboluvu: Výbor podal návrh na pravidla sportovního rybolovu na rybníce V. Prácheň.
 8. Diskuse: P. Kácha – informoval že byla vyhlášena el. dražba na  pozemky a rybník Rabí.
  P. Balíček se ptal kam půjdou případné zbylé ryby z vánočního prodeje.
  P.Štěrba měl dotaz, zda odměny baštýřů zůstávají beze změn, a kdo má na starosti v současné době Komušín.
  P. Novák informoval o splněných povinnostech rybářské stráže. Splnili- p. Metlička, p. Novák, p. Doležal. Mají nárok na povolenku zdarma. Ostatní členové mají nárok pouze na FSH.
 9. Usnesení: 1/ Výbor schválil vánoční prodej ryb. Uskuteční se v pátek 22.12.2017 od 8.oo – 17.oo hod, a v sobotu 23.12.2017 od 8.oo -  12.oo hod. na sádkách MO.
  Prodeje se zúčastni – Kácha, Balíček, Kratochvílová, Sieber K., Sieber L.,
  Muchna, Šimice, Vavřička, Polan. Sraz všech zúčastněných v 6.30 hod.
  Ceny ryb: Kapr do 2,5 kg /55,-Kč za kg, kapr nad 2,5 kg/65 Kč za kg,
   amur 65,- Kč za kg, tolstolobik 30,-Kč za kg.
   2/ Výbor stanovil datum inventarizace. Proběhne v sobotu 30.12.2017 od 13.oo hodin. Sraz u skladu MO. Zúčastní se – p. Kácha, p. Štěrba, p. Polan, a DK.
  3/Výbor schválil navržené odměny členům výboru MO.
  4/ Výbor odsouhlasil navržená pravidla pro sportovní rybolov na rybníku V. Prácheň.
  5/Výbor odsouhlasil převézt ryby co zbydou z vánočního prodeje do rybníku Mokrá.
  6/Výbor schválil povolenky zdarma pro p. Metličku, Doležala, a Nováka, za splnění povinností rybářské stáže. Ostatní členové mají splněn jen FSH.

 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
 

Příští schůze výboru se koná v Restauraci u Hlaváčků 2.1.2018 od 18.oo hodin.
 

 1. Závěr: Schůzi zakončil P. Kácha.
   

          

                                  Zapsala:  Anna Kratochvílová.