ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5. 11. 2013

13.12.2013 13:17

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5. 11. 2013.

 

Přítomni: Kácha, Novák, Šimice, Kalčík, Štěrba, Tesař, Kratochvílová DK: Hanzlík

 

1. Zahájení 2. Pošta 3. Usnesení 4. Zpráva o zarybnění revíru 5. Návrh na svazová vyznamenání 6. Hodnocení výlovů a práce baštýřů 7. Plán činnosti výboru na rok 1013 8. Splnění brigádnických povinností a plánu oprav 9. Diskuse 10. Usnesení 11. Závěr

 

 

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.

2. Pošta: Č. j. 30, 31 - došlá přihláška za člena MO – z minulé pošty - povolenky zdarma pro nové členy rybářského kroužku - faktura - pojistné za auto V3S 3. Usnesení: Z předminulé schůze splněno ve všech bodech, minulá schůze nebyla z důvodu absence členů usnášeníschopná.

4. Zpráva o zarybnění revíru: Zarybnění revíru bylo splněno, podrobnější informace o zarybnění revíru a výlovech podá hospodář p. Senft na příští schůzi výboru.

5. Návrh na svazová vyznamenání: Byl projednán návrh na svazová vyznamenání, který poslal na minulou schůzi p. Tesař.

6. Hodnocení výlovů a práce baštýřů: Předseda MO p. Kácha ohodnotil výlovy a práci baštýřů. Organizace, přípravy, a vše ostatní shledal v naprostém pořádku.

7. Plán činnosti výboru na rok 1013: Připraví předseda MO p. Kácha na prosincovou schůzi výboru. 8. Splnění brigádnických povinností a plánu oprav: Prozatím mají brigádnické povinnosti splněni tři členové MO. Ostatní ještě zjistí a přepošle p. Tesař. 9. Diskuse: P. Novák vrátil klíče od rybníku Velká Prácheň. P. Novák informoval výbor, že p. Polan požaduje za provedenou práci pro MO ČRS Horažďovice 5 ks kapra. Dále p. Novák informoval o rozmačkaném výpustním potrubí na rybníku Biologickém. 10. Usnesení: 1/Výbor schválil přijetí nového člena MO p. Klembara Tomáše, bytem Šumavská č. p. 880 Horažďovice. 2/Výbor odsouhlasil všechny předložené návrhy na vyznamenání. 3/Výbor schvaluje p. Polanovi 5 ks kapra, za odvedenou práci pro MO. 4/Výbor schvaluje nového baštýře na rybníku H. Balatý p. Ladislava Siebera. P. Pešek s touto funkcí baštýře končí. 5/P. Novák zjistí na MěÚ v HD opravu a vlastníka pozemku u rybníka Biologického (rozmačkané výpustní potrubí). 6/V pátek 6. 12. 2013 proběhnou v Klatovech (kancelář MO) v době od 14.oo do 16.oo hod, hospodářské uzávěrky. Zúčastní se p. Senft. 7/Výbor schvaluje zakoupení čerpadla a příslušenství na Sádky za cenu 2133,-Kč. Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 11. Závěr: Schůzi výboru ukončil předseda MO p. Kácha.

 

Zapsala: Anna Kratochvílová.