ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5. 1. 2016.

06.01.2016 18:09

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5. 1. 2016.

 

Přítomni: Kácha, Novák, Šimice, Kalčík, Tesař, Vavřička, Štěrba, Kratochvílová
          DK: Hanzlík

 

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Pošta 2015,2016
4. Hodnocení vývěsní skříňky
5. Příprava školení nových členů, výročí členů MO
6. Příprava plánu oprav a baštýřů
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

 

1. Zahájení:  Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.

2. Kontrola usnesení:  Usnesení z minulé schůze výboru splněno ve všech bodech, platí stále bod č.2.
    z říjnové schůze.

3. Pošta: Č. j. 45 -47 ještě za rok 20015, a č. j. 1 – 3 za rok 2016, došlé faktury a povolenky.
Došlá přihláška za nového člena MO – Nikola Metličková, Slivonice 38. Dále pak vyjádření ke škodě vydry.

4. Vývěsní skříňka: Předseda DK p. Hanzlík informoval výbor o kontrole vývěsní skříňky. Neshledal žádné nedostatky. Skříňka vždy aktualizovaná dle potřeby.

5. Příprava školení nových členů, výročí členů MO: P. Tesař informoval výbor, že je vše připraveno.

6. Příprava plánu oprav, baštýřů: Nepřítomnost hospodáře, p. Vavřička ale v diskusi předal žádost
p. Karla Siebera, o vyhlášení brigády na vykopání výpusti rybníku Dolní Balatý.

7. Diskuse: P. Štěrba mněl  dotaz ohledně jedné faktury za elektřinu.
Dále pak informoval výbor o provedení inventury majetku MO. Oznámil, že nebyl pořízen žádný nový majetek  a že bylo inventarizační komisí odepsáno 5 keserů.
P. Kratochvílová předala informaci, že p. Balíček má možnost sehnat zadarmo auto škváry.

8. Usnesení: 1/ Výbor schválil za nového člena MO Nikolu Metličkovou, Slivonice č. p. 38.
                       2/ P. Štěrba domluví na ČEZU platbu jedné faktury za elektřinu.
                       3/ P. Novák zařídí na MěŮ v Horažďovicích odklizení padlého stromu, a ořez
                            větví nad výpustí u skladu.
                       4/ Výbor stanovil datum Členské schůze. Bude se konat v pátek 8. 4. 2016 v KD
                            Horažďovice od 18.00 hodin.
                      5/ Příští schůze výboru se koná 2. 2. 2016 v Restauraci u Hlaváčků od 18.00 hodin.
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

                                                         Zapsala Anna Kratochvílová