ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 4.4.2017

02.07.2017 21:07

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 4.4.2017

Přítomni: Kácha, Štěrba, Šimice, Kratochvílová, Tesař, Novák, Vavřička DK: Hanzlík

1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Pošta 4. Zpráva kroužku mladých rybářů 5. Hodnocení členské schůze 6. Kontrola nájemních smluv 7. Práce a brigády na květen 8 Diskuse 9. Usnesení 10. Závěr

 

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil p. Kácha.

2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.

3. Pošta: Č. j. 5-7 - Faktura za pronájem rybníků, 2x faktura za elektřinu.

4. Zpráva kroužku mladých rybářů: Z důvodu nepřítomnosti p. Jedličky se přesouvá na květnovou schůzi výboru. Jinak příprava na Zlatou udici, celkem asi 15 dětí.

5. Hodnocení členské schůze: Členské schůze se zúčastnilo 41 členů, schůze proběhla bez problémů.

6. Kontrola nájemních smluv: Kontrolu provede p. Kácha a p. Senft.

7. Práce a brigády na květen: Stále probíhá oprava výpusti na rybníku Biologickém. Odkopalo se tam kus tunelu. (Je to uvnitř trubek zanesené kořeny). Rybník Žebrák je již opraven a byl vyzván baštýř ke zkušebnímu napuštění rybníka. Dále pak byla na 22. 4. 2017 stanovena brigáda na rybník Horní Balatý. (pročištění přítoku a odtoku).

8. Diskuse: P. Tesař – předložil plakát a závodní řád na květnové rybářské závody. Ohledně webových stránek p. Kácha bude kontaktovat p. Maršálka. P. Hanzlík – na Zářečí za garážemi stále chybí na řece šlajsna. Město by ji tam mělo co nejdříve vrátit. P. Vavřička – informoval, že vagón je téměř opraven.

9. Usnesení: 1/ P. Kácha a p. Senft provedou kontrolu nájemních smluv.

2/ Výbor stanovil na sobotu 22. 4. 2017 brigádu na rybníku Horní Balatý. Sraz v 7.00 hodin. Vedoucí brigády je p. Sieber Ladislav. Kontakt a další podrobnosti upřesněny ve vývěsní skříňce.

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. Další schůze výboru se uskuteční 2. 5. 2017 od 18.00 hodin na Sádkách MO.

10. Závěr: Schůzi výboru zakončil p. Kácha.

 

Zapsala Anna Kratochvílová