ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 4.4.2016

06.04.2016 19:16

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 4.4.2016

 

Přítomni: Kácha, Novák, Šimice, Tesař, Vavřička, Štěrba, Kratochvílová, Senft, Kalčík DK: Hanzlík

 

 

1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Pošta 4. Hodnocení členské schůze 5. Kontrola nájemních smluv 6. Zpráva kroužku mladých rybářů 7. Výlov rybníka Biologického 8. Příprava členské schůze 9. Diskuse 10. Usnesení 11. Závěr

 

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.

2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.

3. Pošta: Č. J. 6 – 8. Faktura za nájem rybníků. Přeplatek za elektřinu. Přeplatek za elektřinu – sádky.

4. Hodnocení členské schůze: Přesouvá se na měsíc květen.

5. Kontrola nájemních smluv: Kontrolu provede hospodář MO p. Senft.

6. Zpráva kroužku mladých rybářů: P. Tesař informoval výbor, že kroužek navštěvuje v současné době 22 mladých rybářů.

7. Výlov rybníku biologického: V sobotu 9. 4. 2016 se koná výlov rybníku Biologického. Sraz v 7.00 ráno. Lovce svolá p. Šimice a p. Kácha.

8. Příprava členské schůze: Předseda MO p. Kácha navrhnul do komisí tyto členy: Mandátová komise – Tesař, Kalčík, Kratochvílová Návrhová komise – Kácha, Vavřička, Štěrba P. Tesař v pátek v Plzni vyzvedne navržená čestná uznání.

9. Diskuse: P. Novák podal návrh, zda by se nedohrábnul rybník Neprachovy.

P. Šimice navrhnul, zda by se nedalo uvažovat o rybníku V. Prácheň, jako o revíru místního významu. P. Vavřička předložil brigádnické hodiny z rybníku Biologický, Rekreační, a D. Balatý. Zároveň požádal uskutečnit brigádu na rybníku D. Balatý.(Vykopání odtokové strouhy). Dále pak informoval výbor, že byl vyčištěn přítok na rybník H. Balatý.

 

10. Usnesení: 1/Výbor stanovil na sobotu 9. 4. 2016 výlov rybníka Biologického. Sraz v 7.00 ráno. Lovce svolá p. Šimice a p. Kácha. 2/ P. Kácha podal žádost Městskému úřadu v Horažďovicích o příspěvek na Zlatou udici. 3/ Výbor bere na vědomí návrh p. Šimiceho zda by rybník Velká Prácheň nemohl být zařazen, jako revír místního významu. 4/ Příští schůze výboru se koná v úterý 3.5.2016 na Sádkách MO. Začátek v 18.00 hod.

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

Zapsala Anna Kratochvílová.