ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 4.3.2024

05.03.2024 19:45

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 4.3.2024


Přítomni: Senft, Muchna, Vavřička, Balíček, Kratochvílová, Šimice, Jedlička
DK: Havlová, Čadek, Vondryska

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Pošta
4. Návrh rozpočtu
5. Stav členské základny
6. Připravenost skladu
7. Brigádní práce na jaro
8. Příprava na Členskou schůzi
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Muchna.

2. Usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.

3. Pošta: DS- doplnění údajů ke škodám způsobené vydrou.

4. Návrh rozpočtu: Upraven a předán ke schválení výboru.

5. Stav členské základny: Ke dni 8.3.2024 celkem 283 členů, nových zatím 11.

6. Připravenost skladu: Sklad a vybavení je připraveno na jarní výlovy.

7. Brigádní práce na jaro: Probíhají.

8. Příprava na Členskou schůzi:
Návrhová komise – p. Havlová, p. Jedlička, p. Čadek
Mandátová komise –p. Kratochvílová, p. Polan, p.Sieber.
Volba delegáta na konferenci – navržen p. Senft.

9. Diskuse:

- Navržen datum Zlaté udice a jarních závodů na 18.5. 2024, místo konání rybník Rekreační.
Dále padl návrh nakoupit splávky a olůvka pro kroužek mladých rybářů.
P. Vavřička informoval že byl odříznut přítok do Biologického rybníka ze Svaté Anny.
Dále pak upozornil, že je potřeba po brigádě na rybníce H. Balatý spálit chvojí.
Informoval také, že se mu podařilo nechat odstranit pařezy pod vagone MO.
P. Havlová informovala o údržbě na rybníce V. Prácheň.

10. Usnesení: 1/ Výbor schválil návrh rozpočtu MO na rok 2024.
2/ Výbor odsouhlasil členy návrhové a mandátové komise, a
navrženého delegáta na konferenci územního svazu.
3/ Výbor schválil termín jarních závodů a Zlaté udice na 18.5.2024, a
nákup cen v hodnotě 20 000,- Kč.
Startovné ve výši dospělí 350,- Kč, a děti 100,- Kč.
Děti navštěvující kroužek mladých rybářů startovné neplatí.
4/ Výbor schválil nákup olůvek a splávků pro potřeby rybářského
kroužku.
5/ Výbor schválil p. Radka Pánka na údržbu jezu Mrskoš místo p.
Šatry.
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Příští schůze výboru 8.4.2024 od 18.00 hodin v Restauraci u Hlaváčků.

Zapsala Anna Kratochvílová.