ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 4.12.2023

05.12.2023 20:01

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 4.12.2023


Přítomni: Muchna, Balíček, Vavřička, Senft, Kalčík, Kratochvílová, Jedlička
DK: Havlová


1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Plán činnosti výboru na rok 2024
4. Hodnocení baštýřů
5. Hodnocení členů výboru
6. Prodej povolenek a známek
7. Inventarizace
8. Nákup tiskárny
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr
1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Muchna.

2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.

3. Plán činnosti výboru na rok 2024: Předložil výboru p. Muchna.

4. Hodnocení baštýřů: Návrh na ohodnocení baštýřů předložil ke schvýlení výboru p. Muchna.

5. Hodnocení členů výboru: Návrh na ohodnocení členů výboru předložil p. Muchna.

6. Prodej povolenek: Byly dohodnuty termíny na prodej povolenek a známek:
6.1. 2024 od 9.00 do 12.00 hodin , odpoledne od 13.00 do 17.00 hodin
13.1. 2024 od 9.00 do 12.00 hodin , odpoledne od 13.00 do 17.00 hodin
10.2. 2024 od 9.00 do 12.00 hodin
24.2. 2024 od 9.00 do 12.00 hodin.
Prodej se uskuteční v Restauraci u Hlaváčků.
Po posledním prodeji povolenek a známek, tedy 24.2.2024 se od 13.00 bude konat školení nových členů MO.
Prodeje se zůčastní: p. Balíček, p. Senft, p.Muchna, p. Kratochvílová.


7. Inventarizace: Navržen termín 22.12.2023 od 11.00 hodin u skladu MO. Zůčastní se : p. Polan, p. Muchna, p. Vavřička, p. Balíček a p. Kratochvílová člen DK.

8. Nákup tiskárny: Po spuštění nového systému RIS, bude potřeba dokoupit tiskárnu pro tisk účetních dokladů.

9. Diskuse: P. Vavřička podal návrh na dokoupení vaniček. Dohodlo se, že se vaničky pořídí do jarních výlovů.

10. Usnesení:
1/ Výbor schválil plán činnosti výboru na rok 2024.

2/ Výbor osouhlasil navržené odměny pro baštýře a členy výboru.
3/ Výbor schválil datum prodeje povolenek a známek na:

6.1. 2024 od 9.00 do 12.00 hodin , odpoledne od 13.00 do 17.00 hodin
13.1. 2024 od 9.00 do 12.00 hodin , odpoledne od 13.00 do 17.00 hodin
10.2.2024 od 9.00 do 12.00 hodin
24.2. 2024 od 9.00 do 12.00 hodin.

Prodej se uskuteční v Restauraci u Hlaváčků.
Po posledním prodeji povolenek a známek, tedy 24.2.2024 se od 13.00 bude konat školení nových členů MO.
Prodeje se zůčastní: p. Balíček, p. Senft, p.Muchna, p. Kratochvílová.
4/Výbor odsouhlasil datum inventarizace na 22.12.2024 od 11.00 hodin u skladu MO.
Zůčastní se: p. Polan, p. Muchna, p. Vavřička, p. Balíček a p. Kratochvílová člen DK.
5/ Výbor schválil nákup tiskárny pro tisk dokladů.

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

11. Závěr:

Schůzi výboru zakončil předseda MO p. Muchna.
Příští schůze výboru se koná 2.1.2024 od 18.00 hodin v Restauraci u Hlaváčků.

Zapsala Anna Kratochvílová.