ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 4.12.2012

25.12.2012 20:23

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 4.12.2012

 

Přítomni: Kácha, Novák, Černý, Štěrba, Augustín, Hobl, Balíček, Jedlička, Kratochvílová DK : Procházka

 

1. Zahájení

2. Pošta

3. Kontrola usnesení

4. Výdej a prodej ryb

5. Inventarizace

6. Hodnocení členů výboru

7. Prodej povolenek

8. Diskuse

9. Usnesení

10. Závěr

 

1. Zahájení: Schůzi zahájil předseda MO p. Kácha.

2. Pošta: Č. J. 49 – 51 Č. J. 49 – P. Novák poslal do Plzně vyúčtování. Č. J. 50 – Došla povolenka Č. J. 51 - Přihláška nového člena - p. Klíma Jaroslav, Mírové náměstí č. 11 Horažďovice.

3. Kontrola usnesení: Splněno až na bod 4 a 5 – Rupin bude objednán v únoru, a plastová bouda zakoupena po Novém roce.

4. Výdej a prodej ryb: Bude uskutečněn na sádkách MO a to v sobotu 22. 12. 2012 od 8.30 hodin do vyprodání zásob. Prodej zajistí členové výboru a baštýři sádek. Viz. usnesení.

5. Inventarizace: Proběhne ve čtvrtek 27. 12. 2012 ve 14.00 hodin u skladu MO. Přítomni budou p. Štěrba, p. Kácha, p. Balíček, p. Jedlička, p. Petřík a jeden člen DK.

6. Hodnocení členů výboru: P. Kácha podal návrh na ohodnocení členů výboru.

7. Prodej povolenek: Termíny prodeje povolenek – 5.1.2013, 19.1.2013, 9.2.2013, 23.2.2013. Vždy od 9.00 hodin v Restauraci na Růžku. Po posledním termínu 23.2.2013 proběhne od 12. 00 hodin školení nových členů.

8. Diskuse: P. Novák – je třeba do vývěsní skříňky napsat upozornění, že povolenky se vracejí vždy jen p. Tesařovi. Dále pak je třeba upravit naše webové stránky – jsou tam zastaralé údaje. P. Novák odevzdal výboru soupis provedených kontrol, které uskutečnil v rámci

funkce- rybářská stráž. P. Procházka podal návrh, že by na povolenky zdarma měli mít nárok všichni členové DK.

9. Usnesení:

1. Výbor schválil nového člena MO p. Jaroslava Klímu bytem Horažďovice, Mírové náměstí č. 11. 2. Výbor schválil termín výdeje a prodeje ryb na sobotu 22.12.2012 od 8.30 hod. Zároveň schválil ceny ryb a to takto: Kapr, Amur – 60,-Kč za 1 kg Tolstolobik – 30,-Kč za 1 kg Účastníci prodeje – p. Kácha, p. Hobl, p. Štěrba, p. Novák, p. Balíček, p. Jedlička, p. Kratochvílová, p. Polan a baštýři sádek. Sraz všech účastníku od 7.00 hod. na sádkách MO. Pomůcky pro prodej a výdej ryb budou zavezeny na sádky v pátek 21.12.2012. 3. Výbor schválil datum inventarizaci na čtvrtek 27.1.2012 od 14.00 hodin. Přítomni budou p.Kácha, p. Štěrba, p. Jedlička, p. Petřík p. Balíček a jeden člen DK. Sraz všech zúčastněných je u skladu MO. 4. Výbor schválil odměny členům výboru. 5. V případě žádosti o povolenku na rybník Rekreační, mají p. František Šefl, Karel Sieber, a Ladislav Sieber brigádnické hodiny odpracované. 6. Výbor odsouhlasil, že na povolenku zdarma mají nárok pouze tito členové DK. p. Procházka, p. Blažek a p. Maršálek. 7. Výbor schválil povolenku zdarma p. Bečvářovi – za poskytnutí prostor, a p. Rezlerovi za údržbu el. agregátu. Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

10. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.

 

Zapsala Anna Kratochvílová.