ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 4.10.2016

12.11.2016 20:46

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 4.10.2016

 

 

Přítomni: Kácha, Novák, Šimice, Štěrba, Vavřička, Kalčík, Kratochvílová
DK: Hanzlík
 

 

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Návrhy na svazová vyznamenání
4. Zpráva o plnění plánu oprav a brigád
5. Podzimní výlovy
6. Zpráva o stavu financí a pokladny
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

 

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.

2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.

3. Návrhy na svazová vyznamenání:
Bylo navrženo těmto členům – p. Kratochvíl - bronzový odznak
                                                    -  p. Jedlička- stříbrný odznak
                                                     - p. Moučka  - stříbrný odznak
                                                     - p. Tauchen – bronzový odznak
                                                     - p. Polan – stříbrný odznak
                                                     - p. Petřík V. – stříbrný odznak
                                                     - p. Doležal – bronzový odznak
Další návrhy na svazová vyznamenání (dlouholeté členství, významná jubilea)se ještě upřesní na listopadové schůzi výboru.

4. Zpráva o plnění plánu oprav a brigád se přesouvá na listopadovou schůzi výboru.(Nepřítomnost hospodáře).

5. Podzimní výlovy: Výlovy byly navrženy v tomto pořadí:
1/ 22.10.2016 – rybník Dolní Balatý, Rabí, poté nákup násadové ryby
2/ 29.10.2016 – rybník Horní Balatý, Komušín, V. Prácheň
3/   5.11.2016 – rybník Rekreační
Lovce svolá p. ŠIMICE. Začátek vždy v 7.00 hod.

6. Zpráva o stavu financí a pokladny: Za DK přečetl  p. Hanzlík.
Při kontrolách nebylo zjištěno závad a účetnictví je vedeno pečlivě. Viz př. č. 1 .

7. Diskuse:
P. Kácha – Všem, co připravovali II. Horažďovický pohár poděkoval. Zúčastněným se moc líbilo.
P. Kácha – Informoval výbor, že se musí otevřít přítoková šachta do rybníka Rekreačního, aby se zjistilo, co ji ucpalo. Dále pak, že byl přítomen na kontrole rybníku Žebrák, oprava se připravuje. 
P. Novák- mělo by se na výlov Rekreačního zajistit hrabátko.
P. Kratochvílová – Kvůli údžbě cest na rybníky Balaté, se musí na MěÚ v Horažďovicích.
P. Kalčík – Informoval o možnosti nákupu ryb.

8. Usnesení:
1/ Výbor schválil návrh na svazová vyznamenání:
                                                     - p. Kratochvíl - bronzový odznak
                                                     - p. Moučka  - stříbrný odznak
                                                     - p. Tauchen – bronzový odznak
                                                     - p. Polan – stříbrný odznak
                                                     - p. Petřík V. – stříbrný odznak
                                                     - p. Doležal – bronzový odznak
2/Výbor schválil navržené termíny podzimních výlovů:
                                                    1/ 22.10.2016 – rybník Dolní Balatý, Rabí, poté nákup rybí násady.
                                                    2/ 29.10.2016 – rybník Horní Balatý, Komušín, V. Prácheň.
                                                    3/   5.11.2016 – rybník Rekreační
Lovce svolá p. ŠIMICE. Začátek vždy v 7.00 hod.
3/ Výbor schvaluje nákup násadové ryby.
 
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

Příští schůze výboru se koná 1. 11. 2016 v Restauraci u Hlaváčků od 18.00 hod.


9. Závěr: Schůzi zakončil p. Kácha.

 

 

                                                                                            Zapsala: Anna Kratochvílová