ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 30.11.2020

02.12.2020 08:59

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 30.11.2020 

Přítomni: Balíček, Kratochvílová, Jedlička, Kalčík, Šimice, Kácha, Senft DK: Hanzlík 

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení 

3. Pošta 

4. Nový člen 

5. Prodej ryb 

6. Prodej povolenek 

7. Inventarizace 

8. Hodnocení baštýřů 

9. Diskuse 

10.Usnesení 

11. Závěr 

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil p. Kácha. 

2. Kontrola usnesení: Z minulého usnesení trvá bod č. 3. 

3. Pošta Č.J. 18 – Povolení nakládání s vodami Č. J. 19- Výpověď z nájmu 

4. Nový člen: Podána přihláška za nového člena MO p. Lávička Miroslav, Bezručova 751, Horažďovice. 

5. Prodej ryb: Prodej ryb se uskuteční dne 23.12.2020, od 8.00 hodin do 16.00 hodin na sádkách místní organizace. Sraz všech zůčastněných v 6.00 . Zůčastní se: Balíček, Kácha, Kratochvílová, Šimice, Muchna, Polan, Senft. 

6. Prodej povolenek: Stanoven na 2.1.2021, 16.1.2021, 30.1.2021, a na 20.2. 2021. 20.2.2021 proběhne zároveň po prodeji povolenek školení nových členů MO. Prodej povolenek vždy od 9.00 do 12.00 hodin (zatím jako vždy v Restauraci u Hlaváčků.) Zůčastní se: Kácha, Balíček, Senft, Šimice, Kratochvílová. 

7. Inventarizace: Proběhne dne 2.1.2021. Sraz u skladu MO. Zůčastní se - Polan, Hanzlík, Kácha, Kratochvílová. 

8. Hodnocení baštýřů: Hodnotil p.Senft – práce baštýřů na rybnících v pořádku, pouze výhrady k Velké Práchni. 

9. Diskuse: P. Balíček oznámil, že započaly práce na bagrování rybníku Horní balatý. 

10. Usnesení: 

1/Výbor schválil za nového člena MO p. Lávičku Miroslav, Bezručova 751, Horažďovice. 

2/ Výbor schvalil prodej ryb dne 23.12.2020, od 8.00 hodin do 16.00 hodin na sádkách místní organizace. Sraz všech zůčastněných v 6.00 . Zůčastní se: Balíček, Kácha, Kratochvílová, Šimice, Muchna, Polan, Senft. Cena ryb: kapr, amur 65,-/kg, 

3/ Výbor odsouhlasil prodej povolenek na 2.1.2021, 16.1.2021, 30.1.2021, a na 20.2. 2021. 20.2.2021 proběhne zároveň po prodeji povolenek školení nových členů MO. Prodej povolenek vždy od 9.00 do 12.00 hodin (zatím jako vždy v Restauraci u Hlaváčků.) Zůčastní se: Kácha, Balíček, Senft, Šimice, Kratochvílová. 

4/ Výbor schvaluje datum inventarizace na 2.1.2021 hned po prodeji povolenek a schůzi výboru. Zůčastní se: Kácha, Polan, Hanzlík, Kratochvílová. 

5/ Výbor schválil navržené odmněny baštýřům. Usnesení bylo jednohlasně schváeno. 

11. Závěr: Schůzi zakončil p. Kácha. Příští schůze výboru proběhne 2.1. 2021 po prodeji povolenek v Restauraci u Hlaváčků. Zapsala Anna Kratochvílová.