ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3.9.2013.

12.09.2013 08:05

  ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3.9.2013.

 

 

 

Přítomni: Kácha, Novák, Šimice, Hobl, Tesař, Balíček, Štěrba, Kalčík,  
              Kratochvílová.

        DK: Převrátil

  

 

 

 

 1. Zahájení
 2. Usnesení
 3. Pošta
 4. Zpráva o stavu financí a pokladny
 5. Plán výlovů a osazení chovných rybníků
 6. Připravenost nářadí pro výlovy
 7. Připravenost auta
 8. Diskuse
 9. Usnesení
 10. Závěr

   

 

 1. Schůzi zahálij předseda MO p. Kácha.

 

 1. Pošta Č.J. 24 – 27
  - Odebrané vzorky na rybníku Rábském (dopadly dobře).

- Potvrzení z Ministersva  vnitra o změně názvu organizace.
Musí se používat : Český rybářský svaz,místní organizace Horažďovice.

 

 1. Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.

 

 1. Správu o stavu financí a pokladny přesouvá DK na měsíc říjen.
   
 2. Plán výlovů a osazení chovných rybníků  bude stanoven do příští schůze.


   
 3. Připravenost nářadí na výlovy bude zkontrolováno p. Šimicem v sobotu 7.9.2013.Vše je ale pravděpodobně vpořádku a připraveno.
   
 4. Připravenost auta je také zajištěna, příští týden bude po technické kontrole.

   
 5. Diskuse
  - P. Kácha seznámil výbor s odchovem Sivena. 99% padlo, jelikož odešly čerpadla. Zbytek byl vysazen do revíru.
   

- P. Šimice doporučil, aby si hospodáři promysleli, co by se dalo chovat na rybníčkách na Sv. Anně.
- P. Balíček oznámil výboru, že obilí bude dovezeno příští týden.
- P. Kalčík informoval výbor, že se nový hospodáři seznámili s rybníky.
- P. Hobl informoval výbor, že byla zhotovena nová prkénka do sádek,
 dále pak, že byla vyřezána V. Prácheň, a na skladě chybí okap, který je třeba opravit.
 

 1. Usnesení:
  1. Výbor odsouhlasil dárek v hodnotě 600,-Kč pro člena MO, který slaví životní jubileum(80 let).
  2. P. Tesař zjistí do příští schůze návrhy na vyznamenání.
  3. Výbor odsouhlasil vyplacení záloh baštýřům.

4. Výbor schvaluje p. Hoblovi proplacení latí, použitých na výrobu prkének do sádek.
5. Výbor schválil pro baštýře a členy výboru pracovní schůzku, která se koná v sobotu 7.9.2013 od 7. oo hodin.

 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
 

 1. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.

 

 

                                              Zapsala Anna Kratochvílová.