ZÁPIS ZE SCHÚZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3.5.2023

10.05.2023 20:07

ZÁPIS ZE SCHÚZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3.5.2023

 

 

Přítomni: Muchna, Vavřička, Balíček, Šimice, Jedlička, Kratochvílová, Kalčík.

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Pošta
4. Jarní osazení chovných rybníků
5. Stav na chovných rybnících
6. Diskuse
7. Závěr


1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předeseda MO p. Muchna.

2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno .

3. Pošta: MěÚ Horažďovice- kupní smlouva na pozemek. MěÚ Horažďovice – oznámení o zahájení vodoprávního řízení.

4., 5., se z důvodu nepřítomnosti hospodáře přesouvají na červnovou schůzi výbou.

6. Diskuse: Na příští týden je naplánován rozvoz obilí, budou už i nové saitny na auto V3S, diskuse k opravě M. Práchně.

5. Závěr: Schůzi zakončil p. Muchna.

Termín příští schůze výboru bude upřesněn v SMS zprávě .

Zapsala Anna Kratochvílová