ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3.4.2023

10.04.2023 19:06

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3. 4. 2023

 

Přítomni: Muchna,Balíček, Kratochvílová, Jedlička, Šimice, Kalčík
DK: Čadek


1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Pošta
4. Hodnocení Členské schůze
5. Kontrola nájemních smluv
6. Kroužek mladých rybářů
7. Jarní závody a Zlatá udice
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předsed MO p. Muchna.

2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze výboru splněno ve všech bodech.

3. Pošta: Došlá faktura za ryby kl. rybářství. Faktura ČRS za tašky (na ceny pro děti), MěÚ Horažďovice – odsouhlasení prodeje pozemku.

4. Hodnocení Členské schůze: Členská schůze se uskutečnila dne 17.3.2023 v kavárně hotelu Prácheň. Účast byla bohužel opět velmi malá. Celkem se zůčastnilo 15 členů z 273. Hostem byl předseda ČRS p. Karel Mach, který se zapojil do diskuse se zůčastněnými členy, a odpovídal na jejich dotazy.

5. Kontrola nájemních smluv: Je potřeba udělat nové smlouvy s majitely rybníku Rabí.

6. Kroužek mladých rybářů: Celkem máme 12 dětí v Horažďovicích a 12 dětí ve Střelských Hošticích. Oba týmy se zůčastní soutěže Zlaté udice, kterou pro ně pořádáme s jarními závody dne 29.4.2023.

7.Jarní závody a Zlatá udice: Jsou stanoveny už z minulé schůze, na 29.4.2023. Ceny jsou zajištěny. Občerstvení obstarají p. Kratochvílová a p. Balíček.
Sraz všech v 5.00 hodin, prezentace začíná v 6.00. hodin. Rozhodčí děti zatím – p. Havlová, p. Jedlička, další se určí na místě dle přítomných členů.

8. Diskuse: p. Balíček informoval, že hliníkové bedny na auto jsou v opravě( svařování). Prkna na opravu saiten zajištěny. Oprava korby proběhne podle plánu.

9. Usnesení: Jarní závody a Zlatá udice: Jsou stanoveny už z minulé schůze, na 29.4.2023.
Ceny jsou zajištěny. Občerstvení obstarají p. Kratochvílová a p. Balíček.
Sraz všech v 5.00 hodin, prezentace začíná v 6.00. hodin.

Rozhodčí děti zatím – p. Havlová, p. Jedlička, další se určí na místě dle přítomných členů. Rozhodčí dospělí - p. Čadek, p. Šimice, p. Senft.
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Další schůze výboru se domluví, SMS bude informovat p. Blíček.

10. Závěr: Schůzi výboru zakončil p. Muchna.

Zapsala Anna Kratochvílová