ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3.4.2018

13.05.2018 17:37

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3.4.2018

 

Přítomni: Kácha, Balíček, Vavřička, Tesař, Kalčík, Šimice, Kratochvílová
        DK: Hanzlík


1.Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Složení nového výboru
4. Hodnocení Členské schůze
5. Stav členské základny
6. Rybářské závody a Zlatá udice
7. Jarní výlovy
8. Připravenost auta a nářadí
9. Brigády a práce
10.Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
 

 

 1. Zahájení: Schůzi výboru zahíjil předseda MO p. Kácha.
 2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.
 3. Složení nového výboru:
  Předseda - p. Kácha
  Místopředseda – p. Vavřička
  Hospodář – p.. Senft
  Zástupce hospodáře – p. Kalčík, p. Jedlička
  Jednatel – p. Balíček
  Ekonom – p. Kratochvílová
  Pokladník – p. Šimice
  Evidence - p. Tesař
  Zapisovatel, kronikář -p. Kratochvílová
  Doprava – p. Balíček

  Jako předseda rybářské stráže byl navržen a schválen p. Senft, p. Vavřička si bere na starost vývěsní skříňku.
   
 4. Hodnocení Členské schůze: Jako poslední roky byla účast členů velmi malá. Členské schůze se zůčastnilo celkem 29 členů MO.
   
 5. Stav členské základny: O stavu členské základny informoval p. Tesař. K dnešnímu dni máme 322 členů celkem. Z toho 301 mužů, 7 žen, 14 ZTP.

 

 1. Rybářské závody a Zlatá udice: Uskuteční se v sobotu 2.6.2018 na rybníku rekreačním. Na závody se nakoupí ceny v hodnotě 10000,- Kč. Zajistí p. Tesař.

Občerstvení zajistí p. Balíček a p. Kratochvílová.

 

 1. Jarní výlovy: Výbor odsouhlasil jarní výlovy , které se budou konat 14.4. 2018.
   Od 7. 00 rybník Mokrá, a od 10.00 rybník Neprachovy.
   Lovce svolá p. Šimice.
   7.4.2018 se bude vysazovat pstruh, je pořeba dvou lidí a jednoho člena DK.

 

 1. Připravenost auta a nářadí: Auto je v pořádku a  připraveno nářadí  také tak.

 

 1. Brigády a práce: P. Vavřička informoval, že byl opraven rybník Komušín. V hrázi byla díra, kterou se podařilo najít a utěsnit. Stále je ještě v plánu oprava rybníka M. Prácheň.

 

 1. Diskuse: P. Balíček informoval, že auto je na jarní výlovy připraveno. Také se pojede pro obilí.

 

 1. Usnesení: 1/ Výbor schválil nové složení výboru

Předseda – p. Rudolf Kácha
Místopředseda - p. Josef Vavřička
Hospodář – p. Václav Senft
Zástupce hospodáře p. Milan Kalčík, Dalibor Jedlička
Jednatel – p. Petr Balíček
Ekonom – p. Anna Kratochvílová

Evidence – p. Jan Tesař
Pokladník – p. Zbyněk Šimice
Doprava – p. Petr Balíček
Zapisovatelka, kronikářka – p. Anna Kratochvílová
Tímto výbor schválil nové dysponující osoby s účtem u České spořitelny
Jsou to : p. Rudolf Kácha, p. Petr Balíček, p. Anna Kratochvílová.

 

Vývěsní skříňku si bere na starost p. Josef Vavřička. Jako předseda rybářské stráže byl zvolen p. Václav Senft.

2/ Výbor schválil datum rybářských závodů a Zlaté udice na 2.6.2018.
 Konat se budou na rybníku Rekreačním. Občerstvení zajistí p. Balíček a p.
 Kratochvílová, ceny zajistí p. Tesař. Zároveň bylo schváleno zakoupení cen v
 hodnotě 10 000,- Kč.
 

3/ Výbor odsouhlasil jarní výlovy na 14.4.2018. Rybník Mokrá v 7.00, a rybník
Neprachovy v 10.00. Lovce svolá p. Šimice.

4/ Výbor schválil nákup rukávu na vysazování ryb.

5/  Výbor schválil na opravu rybníka M. Prácheň objednat firmu p. Vrágu.
Usnesní bylo jednohlasně schváleno.

Příští schůze výboru se koná  na vagonu v pondělí 7.5. 2018 od 18.00 hodin.

 1. Závěr: Schůzi zakončil p. Kácha .

                                                                Zapsala Anna Kratochvílová.