ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3.4.2012

06.04.2012 12:41

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3.4.2012

 

Přítomni:  Kácha, Balíček, Černý, Augustín, Novák, Hobl, Štěrba, Kratochvílová,
                   Maršálek – DK.

Prezenční  listina: viz. příloha

Program: 1. Zahájení
                  2. Pošta
                  3. Kontrola usnesení
                  4. Nájemní smlouvy
                  5. Hodnocení členské schůze
                  6. Plán prací a oprav
                  7. Rybářské závody
                  8. Výlov rybníku Mokrá
                  9. Diskuse
                 10. Usnesení
                 11. Závěr

 

 1. Schůzi zahájil předseda MO p. Kácha.
 2. Pošta č. j. 20 – 23
     - Pozvánka na aktiv hospodářů.
     - Zálohová faktura na energie.
     - Byla poslána žádost na spuštění náhonu na rybník Mokrá.
     - Fa 1320,-Kč za pronájem kulturního domu.
 3. Kontrola usnesení: Splněny všechny body.
 4. Nájemní smlouvy: Je potřeba zajistit novou nájemní smlouvu na rybník Rábí.
                                   Na rybník Mokrá je nájemní smlouva nová.
                                   Na rybník Rekreační a Biologický je také nájemní smlouva nová,
                                   (je na dobu neurčitou).
 5. Hodnocení členské schůze: Místopředseda MO p. Hobl zhodnotil členskou schůzi,
                                                   která se konala 23.3.2012. Schůze proběhla bez problémů.
 6. Plán prací a oprav: Stále se pokračuje na opravě rybníku Neprochovy.
 7. Rybářské závody: Sraz členů v úterý 8. 5.2012 v 6.30 hod. u vagónu.
                                  Prezentace proběhne  od 7.00 hod.
                                  Detaily se upřesní na příští schůzi výboru.
                                  Občerstvení domluveno a zajištěno.
 8. Výlov rybníku Mokrá – viz. usnesení.
 9. Diskuse:
   

               P. Černý upozornil, že od 1. 4.2012 platí nový zákon o dojednané práci.
               Baštýři tudíž budou muset mít od  1.1.2013 potvrzení od lékaře,
              že mohou práci vykonávat.
              P. Černému volal p. Smidka, kdy se budou prodávat povolenky na rybník
              Rekreační. Dále pak potřebuje poslat výši odměn pro baštýře.
              P. Balíček – bude se rozvážet obilí a potřebuje vědět kolik a kam ho má
              rozvézt. Viz. usnesení.
              P. Augustín podal návrh na zakoupení nové váhy, a nutnost zakoupení obilí.
             P. Augustín dále informoval o možnosti zakoupení plůdku lína 200,-Kč za 1kg.
             P. Maršálek informoval výbor o stavu prací na rybníku Neprochovy.
             Při odkrytí hráze stav špatný. Prodlouží se doba oprav a navýší se náklady.
             P. Štěrba podal návrh na zakoupení alespoň 5 ks nových vaniček.
             P. Novák se dotazoval, zda člen DK, který bude přítomen na výlovu má nárok
             na odměnu. P. Kácha sdělil, že jen v případě, že se člen DK zapojí do výlovu.
             P. Novák informoval, že mezi p. Šedivým a p.Brožem došlo k předání všech
             písemností, které se týkají V. Práchně.

             P. Novák podal návrh na změnu pravidel sportovního odlovu na rybníku Rekreačním.            
             P. Hobl se dotazoval, zda si DK již zvolila nového předsedu.
             P. Hobl upozornil, že nebyly oceněným členům předány diplomy na členské
             schůzi (nebyly poslány). Dále se p. Hobl dotazoval na evidenci výlovů.
             P. Hobl upozornil na špatnou práci jednoho člena při jarním výlovu .

 

          10.Usnesení:

 

                  1. Zjistit dobu platnosti smluv na rybníky v majetku města

Horažďovice, a případně požádat o prodloužení smluv.
2. Výbor schválil brigádu – úklid po výřezu.
3. Příští schůze výboru stanovena na pondělí 7. 5. 2012 na sádkách MO.
4. Bude vypracován seznam záloh pro baštýře.
5. P. Augustín zajistí pro vedoucího dopravy klíče od skladů obilí na jednotlivých
rybnících, a dodá požadavky baštýřů na množství obilí.
Rozvoz obilí se uskuteční ve středu 11. 4. 2012.
6. P. Jedlička zpracuje přehled rozvezeného obilí za loňský rok 2011.
7. P. Augustín informoval o výlovu rybníku Mokrá viz. příloha.
P. Augustín nebude 7. 4. 2012 přítomen výlovu. Zastupovat ho bude p. Novák.
8. Výbor schválil koupi nové váhy a 5ks vaniček.(Stačí do podzimních výlovů).
9. Členové výboru zjistí možnosti nákupu 50q obilí.
10. Výbor schválil zakoupení plůdku lína a to 10 kg , v ceně 200,-Kč za kilogram.
11. Připraví se dohoda o vykonané práci pro pracovníky na rybníku Neprochovy.
12. Výbor schválil změnu pravidel sportovního odlovu na rybníku Rekreačním.

11. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.
 

Zapsala: Anna Kratochvílová