ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3.3.2015

05.03.2015 15:39

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3.3.2015

 

 

Přítomni: Kácha, Senft, Novák, Balíček, Štěrba, Vavřička, Kratochvílová
           DK: Převrátil, Hanzlík

 

1. Zahájení
2. Pošta
3. Kontrola usnesení
4. Příprava členské schůze
5. Stav členské základny
6. Počet nových členů po školení
7. Návrh na zásady sportovního rybolovu
8. Brigády a práce
9. Připravenost skladu 
10. Usnesení
11. Závěr

 

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.

2. Pošta: Č. J. 12.

3. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.

4. Příprava členské schůze: V případě nepřítomnosti předsedy MO povede členskou schůzi
    p. Novák.

5. Stav členské základny: Stav čl. základny ke dni 28.2 2015 je 291 členů. Z toho 20 členů ZTP,
    14 ženy, 12 mládež, 44 děti.

6. Počet nových členů po proškolení: 28. 2. 2015 proběhlo školení nových členů MO.
    Celkem byli proškoleni čtyři noví členové.

7. Návrh na zásady sportovního rybolovu: Výbor projednal a stanovil zásady sportovního
   rybolovu na rybník Mokrá. P. Tesař bude povinen při prodeji přidat „Zásady sportovního   
   rybolovu“ ke každé zakoupené povolence. Taktéž bude muset na každou zakoupenou V.I.P.
   povolenku zaznamenat datum rybolovu. 

8. Brigády, práce: Dne 14. 3. 2015 se koná brigáda na opravu rybníku V. Prácheň. Sraz všech
    zúčastněných v 7.00 na V. Práchni. Nářadí- krumpáče a lopaty s sebou.

Dále pak je stanoven jarní výlov rybníku Neprachovy. A to na 21. 3. 2015 v 7.00.
Lovce obvolá p. Šimice.

9. Připravenost skladu: Obilí zatím dostatek, nářadí na jarní výlov připraveno.

10. Usnesení: 1/P. Novák nahlásí sídlo firmy MO na městském úřadě.
                             Adresa bude:  Mírové náměstí č. 1.
                          2/ Výbor odsouhlasil Zásady sportovního rybolovu na rybník Mokrá.
                          3/ Výbor schválil brigádu na opravu rybníka V. Prácheň, která se koná
                                14. 3. 2015. Sraz všech zúčastněných v 7.00 na V. Práchni.
                          4/ Výbor stanovil datum jarního výlovu rybníka Neprachovy na 21.3.2015.
                               začátek v 7.00. hod. Lovce obvolá p. Šimice.
                          5/ Příští schůze výboru se koná 7. 4. 2015 od 18.00 hod na sádkách MO.
               Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

Závěr: Schůzi výboru zakončil p. Kácha.

 

                                                                        Zapsala: Anna Kratochvílová.