ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3. 12. 2013

13.12.2013 13:18

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3. 12. 2013

 

Přítomni: Kácha, Novák, Štěrba, Tesař, Šimice, Jedlička, Kalčík, Senft, Kratochvílová DK: Hanzlík

1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Pošta 4. Výdej a prodej ryb 5. Inventarizace 6. Plán výdeje povolenek a známek 7. Hodnocení členů výboru 8. Diskuse 9. Usnesení 10. Závěr

 

1. Zahájení: Schůzi zahájil předseda MO p. Kácha. 2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech. 3. Pošta: Č.J. 32 -Žádost o vyjádření, a fotodokumentace k jezu Mrskoš 4.Výdej a prodej ryb: Výdej a prodej ryb se uskuteční v neděli 22.12.2013 a v pondělí 23.12.2013 od 8.30 na sádkách MO. Prodeje a výdeje ryb se zúčastní: Kácha, Tesař, Štěrba, Šimice, Kratochvílová, Balíček, Jedlička, Polan, Vavřička, Petřík, Malý, Muchna. Pro zúčastněné sraz vždy v 7.00. hodin. Výdej ryb na dluhy v neděli od 8.30 hod. – 16.30. hod. Stanovená cena ryb: Amur a kapr 65,-Kč za 1kg Tolstolobik 30,-Kč za 1 kg 5. Inventarizace: Proběhne 4.1.2014 po prodeji povolenek, a to ve 13.00 hod. u skladu MO. Zúčastní se: P. Kácha, p. Štěrba, p. Jedlička, p. Balíček, p Petřík. Za DK p. Hanzlík.

6. Plán výdeje povolenek a známek: Výdej a prodej proběhne v Restauraci na Růžku a to – vždy v sobotu 4.1.2014, 18.1.2014, 8.2.2014, 22.2.2014 od 9.00 hod do 11.30 hod. Prodeje a výdeje se zúčastní členové výboru MO. Sraz pro zúčastněné v 8.30. hod. v Sobotu 22.2.2014 po prodeji a výdeji proběhne ještě od 12.00.hod školení nových členů MO.(obešle p. Tesař.) 7.Hodnocení členů výboru: P. Kácha podal návrh na ohodnocení členů výboru. 8. Diskuse: P. Novák informoval výbor o zjištění opravy a vlastníka pozemku u rybníka Biologického. Sdělil, že musíme nejprve písemně nahlásit opravu a poté budeme obeznámeni s tím, zda bude opravu provádět naše MO nebo vlastník pozemku. 9. Usnesení: 1/Výbor schválil datum výdeje a prodeje ryb na 22.12 a 23.12. 2013. Vždy od 8.30.hod. Zároveň výbor schválil ceny ryb a to takto: Amur a kapr – 65,-Kč za 1 kg. Tolstolobik 30,-Kč za 1 kg. Zúčastní se: Kácha, Tesař, Štěrba, Šimice, Kratochvílová, Balíček, Polan, Jedlička, Vavřička, Petřík, Malý, Muchna. 2/Výbor schválil datum inventarizace na 4.1.2014 ve 13 00 hod. u skladu MO. Přítomni budou – P. Kácha, p. Štěrba, p. Jedlička, p. Balíček, p. Petřík. Za DK p. Hanzlík. 3/Výbor odsouhlasil datum prodeje povolenek a výdej známek na tyto soboty - 4.1.2014, 18.1.2014, 8.2.2014, 22.2.2014. Prodej proběhne vždy od 9.00. hod. v Restauraci na Růžku, za účasti členů výboru. 4/Výbor schvaluje navržené odměny členům výboru. Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 10. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.

 

Zapsala: Anna Kratochvílová.