ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3. 11. 2015.

06.11.2015 19:07

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3. 11. 2015.

 

Přítomni: Kalčík, Kácha, Šimice, Balíček, Štěrba, Vavřička, Novák, Kratochvílová, Tesař,
             DK: Hanzlík

 

 

1. Zahájení
2. Pošta
3. Kontrola usnesení
4. Plán výlovů
5. Zpráva o zarybnění revíru
6. Hodnocení výlovů
7. Hodnocení práce baštýřů
8. Splnění brig. povinností a plánu oprav
9. Plán činnosti výboru na rok 2016
10. Zpráva o počtu mladých rybářů
11. Návrh na svazová vyznamenání
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr

 

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.

2. Pošta: Č.J. 30 – 32
               - Vrácená povolenka
               - Přihlášky za nové členy. Vetyška Petr, Horažďovice 90,  Starec Oldřich, Horažďovice
               708.

3. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno.

4. Plán výlovů: Návrh na podzimní výlovy.
                                                         7. 11. 2015 od 7:00 Rybník Balatý dolní, Rybník Balatý horní
                                                                             od 10:00 do 12:00 Rybník Velká Prácheň
                                                                             od 14:00 do 15:00 Rybník Rabí
                                                         28. 11. 2015 od 7:00 Rybník Rekreační

5, 6, 7, 8,10, se přesouvají na prosincovou schůzi výboru.

9. P. Kácha předložil plán činnosti výboru pro rok 2016.

11. Návrh na svazová vyznamenání: Byl navržen p. Saidl za dlouholeté členství.

12. Diskuse: P. Novák-podal návrh projednat zavčasu pravidla rybolovu na rybníku Mokrá,
                       a že by bylo dobré prodávat povolenky na rybník Morká zároveň s povolenkami
                       a známkami už v lednu.

13. Usnesení: 1/ Výbor schválil podzimní výlovy takto:
                              7. 11. 2015  od 7:00 výlov rybníků Balatý dolní, Balatý horní
                                                    od 10:00  výlov rybníku Velká prácheň
                                                    od 14:00 výlov rybníku Rabí
                              28. 11. 2015 rybník Rekreační
Lovce svolá p. Kácha.

                          2/ Výbor schválil za nové členy p. Vetyšku Petra, HD 90, a p. Starece Oldřicha
                              HD 708.
                          3/ Výbor schvaluje p. Františka Šefla ml. jako nového baštýře na rybníku
                               Žebrák.
                          4/ Výbor schválil návrh na vyznamenání za dlouholeté členství p.Saidlovi.
                          5/ Výbor uznal p. L. Kratochvílovi 11 brigádnických hodin za odbahnění sádek.
                               Dále pak p. V. Petříkovi 10 hodin za práci na Mokré.
                          6/ Příští schůze výboru se koná 1. 12. 2015 v restauraci u Hlaváčků.
                          7/ Výbor schválil plán činnosti výboru na rok 2016.
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
14. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.
                

                                                           Zapsala Anna Kratochvílová