ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3.10.2022

09.10.2022 16:09

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3.10.2022


Přítomni : Muchna, Balíček, Senft, Vavřička, Kratochvílová, Jedlička, Šimice, Kalčík,
DK: Havlová, Čadek

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Pošta
4. Plán výlovů
5. Připravenost techniky
6. Návrh nových baštýřů na V. Prácheň
7.Usnesení
8. Závěr

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Muchna.

2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno až na bod č. 2. Stále sháníme levnější pneu na V3S.

3. Pošta: Č.J. 12. dopis od Města Horažďovic.

4. Plán výlovů: S plánem seznámil členy výboru hospodář MO p. Senft 1. Rybník Rekreačí - 15.10.2022, začátek v 7.00 hodin.

2. Rybníky Rabí, H.Balatý, V.Prácheň - datum se upřesní na výlovu rybníka Rekreačního. Sraz ale v 7.00 a začínat se bude Rabím.Lovce svolá p. Šimice.

5. Připravenost techniky: Technickou kontrolu auta vyřizuje p. Zbyněk Kamba, auto bude na výlovy připravené . Ostatní nářadí a pomůcky jsou připraveny.

6. P. Havlová a p. Vondryska byli navrženi jako nový byštýři na rybník V. Prácheň a souhlasili.

7.Usnesení:

1/ Výbor odsouhlasil nové baštýře na rybník V. Prácheň p. Moniku Havlovou a p. Miroslava Vondrysku.
2/ Výbor schválil data podzimních výlovů. Rybník Rekreační 15.10.2022 a rybníky Rabí, H. Balatý, V. Prácheň – se sloví najednou a datum se stanoví při výlovu rybníka Rekreačního.

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

Příští schůze výboru se bude konat 31.10.2022 od 18.00 hodin v Hospodě u Hlaváčků.

Zapsala Anna Kratochvílová.