ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3.10.2011

10.11.2011 07:31

ZÁPIS  ZE  SCHŮZE  VÝBORU  MO  ČRS  HORAŽĎOVICE   3.10.2011

Přítomni : Kácha, Černý, Hobl, Augustýn, Štěrba, Tesař, Jedlička, Kratochvílová

                  Novák – omluvil se pro nemoc.

 

1.Zahájení
2.Pošta
3. Kontrola usnesení
4. Návrhy na svazová vyznamenání
5.Plnění brigádnických povinností a plán oprav
6. Výlov Komušín
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

 

 1. Zahájení :  Schůzi zahájil předseda MO p. Kácha.
 2. Pošta :  Katastrální úřad Klatovy poslal  - Oznámení o dokončení obnovy
                katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.

        Smlouva s pozemkového fondu Plzeň – Nájemní smlouva na rybníky.
        Z Plzně – rybolov dětí a mládeže – plakátky

 1. Kontrola usnesení : Vše splněno až na bod č.5. (z důvodu nemoci)
 2. Návrh na svazová vyznamenání :
  p. Vavřička Josef -  stříbrný odznak
  p. Balíček Petr – stříbrný odznak
  p. Šimice  Zbyněk – stříbrný odznak
  p. Novák Václav – čestné uznání
  p. Tesař Jan – za dlouholeté členství
  p. Štěrba Vilém – diplom
  p. Petřík Václav – bronzový odznak
  p. Kamba Zbyněk – diplom
  p. Polan Karel –bronzový odznak
 3. Plnění brigádnických povinností a plán oprav : Plní se průběžně.
 4. 22.10. 2011 se začíná výlovem rybníku Komušín.
 5. Diskuse : p. Tesař oznámil, že na internetové stránky přišla nabídka zda máme zájem o

                  kalendáře.
                  p. Jedlička zjišťoval, kam vozí MěÚ HD bahno z rybníka v obci Boubín, a zjistil že

                  že do Mydlovar.
                  p. Hobl navrhl pozastavení nákupu neoprenů a broďáků.
                  p. Kácha přečetl e-mail od p. Lenky Vršanské  , která se dotazovala na opravu a
                  údržbu rybníka Neprachovy.

 1. Usnesení :  1.  Výbor schválil všechny návrhy na vyznamenání.
                       2. Výbor schválil povolení na kontrolní odlov  za účasti DK , nebo dvou členů
                           výboru na Biologickém rybníku. ( termín dle domluvy)
                       3. Bude provedena aktualizace internetových stránek MO.
 2. Závěr : Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.

 

                                                                                  Zapsala : Anna Kratochvílová