ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3.1.2017

12.03.2017 19:53

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3.1.2017

 

Přítomni: Kácha, Balíček, Vavřička, Jedlička, Štěrba, Tesař, Kalčík, Senft, Kratochvílová

 

1. Zahájení
2. Pošta
3. Kontrola usnesení
4. Hodnocení vývěsní skříňky
5. Příprava nových členů a příprava výročí členů
6. Plán oprav a práce baštýřů
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

 

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.

2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.

3. Pošta: Veterinární zpráva.
                 Zpráva o kontrole.
                 Krajský úřad Plzeň – doložení dokladů o škodě vydry.

4. Hodnocení vývěsní skříňky: Přesouvá se na únorovou schůzi výboru. (Nepřítomnost DK).

5. Příprava nových členů a příprava výročí členů: Příprava nových členů proběhne 25.2. 2017.
Od 12.00 hod. po prodeji povolenek v Restauraci u Hlaváčků.

6. Plán oprav a práce baštýřů: 1/Je potřeba opravit odtok na rybníku Biologickém. Plánováno tak na 3 až 4 měsíc 2017. Na březnové schůzi výboru se stanoví přesné datum oprav.

7. Diskuse: P. Tesař – potřeba doplnit tel. čísla některých členů výboru a baštýřů. (Pro potřebu web. stránek).
P. Vavřička informoval, že začala oprava vagónu MO.

8. Usnesení: 1/Výbor stanoví na březnové schůzi pevný datum opravy odtoku rybníka
                        Biologického.
                       2/ Výbor schválil fond spol. hospodaření a povolenku zdarma p. Václavu
                           Prokopiusovi za odpracované brigádnické hodiny.
                       3/ Výbor bere na vědomí, že p. Vavřička končí jako baštýř na Sv. Anně.
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Příští schůze výboru 7. 2. 2017 od 18. 00. hod. v Restauraci u Hlaváčků. 
9. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.

                                                              Zapsala Anna Kratochvílová.